6966. lajstromszámú szabadalom • Száras és megnedvesített anyagok sajtolására szolgáló gép

Megjelent 1807. évi január lió 7-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI EH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 696(3. szám. IV/i. OSZTÁL.Y. Száraz és megnedvesített anyagok sajtolására szolgáló gép. FICKELSCHEER KÁROLY GÉPÉSZ CASSELBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 29-étől kezdve. A jelen találmány tárgya száraz vagy megnedvesített anyagok, pl. caeao. tea, kávé, pótszerek stb. sajtolására és formálá­sára szolgáló gép, melynél a sajtolandó anyagok önműködőlég vezettetnek a sajtó­formákba, a honnét a megtörtént sajtolás után a sajtódugattyúk ismét kitaszítják azokat. A rajzon egy ilyen gép van föltüntetve. Az 1. ábra oldalnézet; a 2. ábra előlnézet; a 3. ábra fölső rész a sajtódobba], nagyí­tott méretben; a 4. ábra a 3. ábrának fölülnézete ; az 5. ábra az 1. ábrának fölülnézete; eltávolított fölső résszel: a 6. ábra a töltő készülék és % a 7. ábra a sajtódugattyúk visszaszorítá­sára szolgáló berendezés. Az a állvány belső részében van elhe­lyezve a b hajtótengely, mely egyik végén egy szabad és egy fölékelt c c1 szíjkorong­gal, a másik végén <-2 lendítő kerékkel van ellátva. Ezen b tengelyre erősített <1 fogas­kerék az e tengely dL fogaskerekébe kapasz­kodik, mely e tengelynek/'exczenterje fx rúd és /« csapszög révén g és g1 emeltyűkkel forgathatóan össze van kapcsolva, a végből, hogy az i sajtófej emelkedését és sülyedését létesítse. Az utóbbi k oszlopokon nyugszik. melyeknek alsó végeik a forgathatóan el­rendezett k1 keresztgerendával vannak össze­kötve. melyre a két sínből álló g emeltyű hat, míg az I bakkal ellátott g1 emeltyű az a állványon nyugvó I1 lemezzel lép össze­köttetésbe. Az i sajtófejben az m sajtódob az m1 csapszög körül forgathatóan van elhelyezve és a sajtófejnek minden fölfelé mozgásánál kerületének bizonyos részével forgattatik. Ez úgy történik, hogy a szilárd u1 csap körül forgó o szögemeltyű a szilárdan fekvő ll leme­zen alkalmazott és n csapszög körül mozgat­ható n1 rúd közvetítésével az i sajtófej föl- és lefelé mozgásánál kileng. Az o szögemeltyű függélyesen álló szárának alsó végén p záró­kilincs van alkalmazva, melyet egy tekercs­rúgó az m sajtódobnak akasztókerék gyanánt kiképezett köpenyéhez szorít és ez által az i sajtófejnek minden egyes fölfelé moz­gásánál a sajtódobnak megfelelő forgását idézi elő. Az in sajtódobban tetszés szerinti számú ki nem eshető q sajtódugattyú mozog, me­lyek a sajtódobnak minden egyes mozgása­kor. tehát az i fölső résznek fölfelé való mozgása után ráfekiisznek az l1 lemezbe becsavart különféle hosszúságú g1 peczkekre és azután a sajtófejnek lefelé való mozgá-

Next

/
Thumbnails
Contents