6922. lajstromszámú szabadalom • Újítás függönytartókon

Megjelent 1 897. évi január lió 4-én. MAGY. (Éft KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6922. szám. VlII/f. OSZTÁLY. Újítás függönytartókon. HAB VE Y PARK BENJÁMIN ÉS HARRIS CASSIUS FRIGYES MAGÁNZÓK NEW-LONDONBAN (É. A. E. Á.). Szabadalmaztatott 1896 február hó 12-étől kezdve. Találmány tárgya oly készülékre vonat­kozik. melynek segélyével függönyöket, függönyajtókat és hasonló berendezéseket czélszerűen föl lehet akasztani. Ezen készülék a mellékelt rajz által vau bemutatva és pedig annak 1. ábrája a ké­szülék nézetét függélyes metszetben 2. 3. 4. ábrák annak részleteit mutatják. Mint az a mellékelt rajzból látható, a készülék lényegében egy üreges, alsó ré­szén hosszirányú a kimetszéssel ellátott A rúdból és abban elhelyezett két félgömbből álló D tengellyel összetartott li görgőből áll, mely görgőnek D tengelyére egy kam­póvá kiképezett g1 hossznyílással ellátott E lemez van beakasztva, melynek G vége is kampóalakra van hajlítva. Ezen E lemez­nek fj1 nyílásába H szárnycsavar van be­vezetve. mely által a 4. ábrában távlati né­zetben föltüntetett M fogazattal k furattal bíró K pofa eltolhatóan van megerősítve, melynek M fogazata g kampóvá (1. ábra) van meghajlítva. Ha a 3. ábrában föltüntetett E lemezhez, a 4. ábrában bemutatott K pofát a H csa­var segélyével megerősítettük és ezen lemezt az F f kivágásaival a B görgő 1) tengelyére akasztottuk és ezt az A rúd üregébe betoltuk, úgy hogy az E lemeznek H csavarral és K pofával ellátott része az a ki metszésből kilóg, akkor az E lemez kampóvá kiképezett g vége és a K pofának M fogazata közé a fölakasztani kívánt füg­gönyt. vagy függönyajtó szélét befogjuk, a midőn ezt az itt leirt szerkezetnél fogva az A rúdban könnyen mozgathatjuk, illetve azokat szélességükben kiteríthetjük vagy összetolhatjuk. SZABADALMI IGÉNYPONT. Függönytartó-készűlék, az által jellemezve, hogy egy üreges rúdat a hosszirányú kimetszéssel látunk el és abban B gör­gőket járatunk, melyeknek 1) tengelyére egy kampóvá kiképzett E lemezt akasz­tunk. mely lemeznek hosszúkás nyílásá­hoz egy szárnycsavar által M fogazattal ellátott K pofát eltolhatóan erősítünk, hogy e pofa és e lemez G szára közé függönyt vagy ehez hasonlót befogunk, hogy a függönynek széltében való ki­terítésénél. vagy pedig annak összetolá­sánál az E lemez az a kimetszésben az A rúdban vezetett B görgő következté­ben könnyen ide-oda mozgatható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) F'allas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents