6905. lajstromszámú szabadalom • Búza és herecséplő dobkosár

Megjelent 1897. évi .január hó 4-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRAS 6905. szám. X/a OSZTÁLY. Búza- és herecséplő dob-kosár. BRAUN MIHÁLY URADALMI GÉPÉSZ DRASSÓN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 22-étől kezdve. Az új dobkosár, vagy csak annak alsó része, mely eltérőleg az ismert (lobkosár szerkezetektől másként készíttetik, a mel­lékelt rajz 1. ábrájában nézetben, 2. ábrájában hosszmetszetben, 8. ábrájában keresztmetszetben van be­mutatva. A találmánybeli tárgy két külső, hajlított A szegletvasból és ezeknek megfelelőleg hajlított belső ,,T' vasból készült B B tar­tókból áll. Ezen vasakra, illetve tartók belső lapjaira csavarokkal egymás mellé helye­zett h dobverőléezek vannak erősítve. A b dobverőléczek alsó része, mellyel az A és B keret és tartó vasakat megfekszik, lapos, dobfelé néző részük pedig domború úgy hogy a dobkosár belseje hullámzatos főliiletet mutat, megszakítva a négyszögle­tes a verőléczek által, melyek a b dobverő­léczek egymásközötti hézagaiba vannak erősítve. A b dobverő léezeknek a magassága alig nagyobb, mint az n négyszögletes verő­léczeké. Az A szöglet és B .7' vasaknak a szal­marázó felé eső vége hosszabbra vau hagyva azon czélból, hogy ezekre szalma­csúsztató lemez legyen erősíthető. SZABADALMI IGÉNY. Uj szerkezetű alsó, vagy teljes dobkosár, jellemezve az A szöglet és B „T" va­sakból álló s a dobkosár hajtásának megfelelőleg görbített keret által, mely keret alapjául szolgál a derékszögben ráerősített munkafölűletnek. Ezen mun­kafölűlet jellemezve van b—b verőléczek által, melyek egymás mellé csatlakoznak és szélesebb lapjuk megfekszik az A és B hajlított vasakat, a domború lapjuk pedig a dob felé néz. s a dörzsölést és cséplést hatályosabbá teszi. Ezen h dob­verőléczek egymás közötti hézagaiba vannak az a verőléczek erősítve. A B B vasak végei kiállanak a csúsztató pléh fölerősítésére. (1 rajzlap melléklettel Hallás részvénytársasig nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents