6838. lajstromszámú szabadalom • Újítások zománczoló kemenczék magjain

Megjelent 1896. évi deczeniber hó 29-én íVIAGY SZABADALMI ivIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 0888. szám. XVII/d. OSZTÁLY. Újítások zománczoló kemenczék magjain. SCHMIDT KÁROLY GOTTFRIED MÉRNÖK KNITTELFELDBEN (STIRIA). Szabadalmaztatott 1896 május hó 19-étöl kezdve. Eme találmány tárgya zománczoló ke­menczék egy záróajtóval ellátott magjainak új elrendezési módja és czélja. hogy vala­mely generátorban silányabb minőségű szén­hői vagy általában valamely más fűtőanyag­ból fejlődött fűtőgázokat raczionális módon értékesíthessük, tehát a magban olyan magas hőfokot idézzünk elő. melynél a zo­náncz tökéletesen megömlik. A csatolt rajzlapon ily mag van föltűntetve, nég pedig az azt környező boltozattal együtt eresztmetszetben. A 2. ábra az 1. ábra hosszmetszete. A 3. és 4. ábra nagyobb méretben a záróajtó űj tömítési módját mutatja be. Mint azt a rajzlapból látni lehet, a b tok a tunellalakú a boltozatba van betolva és megfelelően alakított és az a boltozatba bekötött c tartótéglákkal van alátámasztva. Eme c tartótéglák oly módon vannak elhe­lyezve, hogy az a boltozat és a b mag kö­zött (Irf, ee, ff lángvezető csövek kelet­kezzenek. Eme lángcsövek vagy csatornák a generátorral és egymással oly módon ál­lanak kapcsolatban, hogy a generátorgázok először a d d csatornákba és ezután a mag mellett végig áramolva, a záróajtóhoz jutnak. Innen a gázok az e e csatornákon lefelé mennek és a mag mellett az ellen­kező irányban visszafelé áramlanak, tehát a generátor felé mozognak, ezután az ff csatornákon újból lefelé mozogva, a mag mellett az ajtó felé haladva, harmadszor végig áramolnak, hogy végül az elvezető csatornába jussanak. Hogy a fűtőgázoktól lehető sok meleget vonjunk el, és hogy azt a b magban értékesít­hessük, a mag alsó részében g g tartótéglák vannak, melyek arra szolgálnak, hogy a hőkisugárzó fölületet nagyobbítsák. Eme q q téglák mellett vagy között még h h bordák is vannak, melyek ugyancsak a fűtőfölület nagyobbítására szolgálnak. A tokok elzárására öntöttvasból készült, legczélszerűbben tűzálló anyaggal burkolt T ajtó szolgál, mely tulajdonképeni elzáró szerkezetével meggátolja, hogy fűtés közben alul légköri levegő jusson a magba, fölül pedig a meleg levegő elszállhasson. Ebből a czélból a T ajtó két. a mag nyílása fölött és alatt alkalmazott t és u tartókra van fölfüggesztve és kellően tömítve. A tömítés annak következtében létesül, hogy a fölső t tartó két lejtős fölületfcel van ellátva, melyre a T ajtónak fölső, megfelelően ala­kított része fekszik. Az alsó u tartó ugyan­csak két lejtős i k fölülettel van ellátva, melyre a T ajtó alsó megfelelően alakított

Next

/
Thumbnails
Contents