6829. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható készülék függönyrudak megerősítésére

Megjelent 1 89<J. évi (leczcmber lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6829. szám. Vlll/f. OSZTÁLY. Szabályozható készülék függönyrudak megeró'sítésére. MÜLLER FERENCZ SÁNDOR KERESKEDŐ HAMBURGBAN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 12-étől kezdve. Jelen talmány segélyével bármily füg­gönyrudat, az alak és mélységre való tekin­tet nélkül, különböző szélességű ablakoknál lehet alkalmazni. A találmány tárgya mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában elölnézetben, a 2. ábrában fölülnézetben, a 3. ábrában a 2. ábra (x—x) vonala sze­rinti metszet. Eddig, ha oly lakásba költözködtünk, melynek ablakai keskenyebbek voltak, a fiig­gönyrudakról le kelletett vágni, ellenkező esetben pedig újakat kellett venni. Másrészt pedig a szögeknek a falba való verése szin­tén igen kellemetlen volt. A szabályozó elrendezés egy szalagvasból készített a kettős sínből áll, melyet tetszés szerinti vastagságban lehet előállítani és melynek két része közé egy b horog oly módon fogódzik. hogy a két sín képezte vezetékben könnyen eltolható. A horog külső végén egy c szárnyascsavar van elrendezve, melynek segédével egy — vízszintes sík­ban tetszés szerint forgatható és beállítható, a b horog folytatását képező — d kar meg­erősíthető. úgy hogy a tartó tetszőlegesen beállítható. A d tartórudak mellső, függő­legesen fölfelé meghajlított része különböző alakú lehet. A d kar hasítékának végén el­rendezett kis e fülecsek a függönyrudak fölfüggesztésére szolgálnak. A két sín végén levő / lyukak a sínek­nek a falba való megerősítésére szolgálnak, úgy hogy az egész készüléket minden la­kásban csak egyszer kell megerősíteni a rúd különböző hosszára való tekintet nél­kül. A falaknak a szögek gyakori be- és ki­vétele általi megrongálása tehát teljesen elháríttatik. SZABADALMI IGÉNY. Készülék függönyrudak megerősítésére, jel­lemezve egy erős a kettős sínen eltol­ható b tartó kar által, melynek c szárny­csavar által rögzíthető d nyúlványa e fülecsekkel van ellátva; végre a sínnek a falba való erősítésére szolgálnak az f szögecsfuratok. (1 rajzlap melléklettel.) I 'alias részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents