6789. lajstromszámú szabadalom • Újítás szénporral való tüzelőkön

Megjelent 189(>. évi deczember lió 2ií-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 6789. szám. II/O. OSZTÁLY Újítás szénporral való tüzelőkön SCHÜTZE KÁROLY GYÁRTULAJDONOS BERLINBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 12-étől kezdve. Jelen találmány tárgya szénporral való új tüzelő, mely a szénport, vagy a por­alakú szenet mindvégig egyenletes módon vezeti a tüzelőtérbe és a tüzelő anyaggal jól összevegyülő, s közben bevezetett lég­áramlattal. annak tökéletes elégetését esz­közli. A mellékelt rajz 1. ábrája a tüzelőt met­szetben tűnteti föl; a 2. és 3. ábra részleteket mutatnak. A tüzelő A föladótölcsérből áll, melyben a szénport egy lassan forgó « kavaró­szárny folyton kavarja. A tölcsér alatt lapos b szekrény van, melybe az anyag a tölcsér fenekén lévő c nyíláson át jut. Az a' kavarószárnytengelyre fölhelyezett d csil­lag (3. ábra) a 6-ben lévő szénport az alsó « nyílásba tolja, melyen át a hajlott /' csa­torna segélyével az a vízszintesen fekvő <j hengerbe vezettetik. A henger külső k homlokfalában vízszintesen, egy gyorsan járó 1 szárnyaskerék van ágyazva, mely a homlokfal k nyílásain át beszívott levegőt a keréktől széthajtó erős áramban az / tüzelőtérbe hajtja. A levegő jól összevegyül az f csatornán át lehulló szénporral és ezen vegyülék csigaalakú tekeríiletekben a föl­hevített tűzálló /' falakhoz dobatik. ahol az teljesen elég. Az egész készüléket az m szárnytengelyre föl helyezett n szíjtárcsa hajtja. E tengelyből az o szíj segélyével a csigát és p csigakereket, a d küllőskerék és a kavarószárny függélyes «' tengelyét lényegesen lassítva mozgatjuk. A b szek­rényben lévő <• nyilast a c tolózárral tetszés szerint szűkíthetjük és ezáltal a tüzelő­anyag beömlését szabályozhatjuk. SZABADALMI IGÉNYPONTOK. Szénporral való tüzelőknél, a pornak a tüzelőtérben való egyenletes elosztására szolgáló készülék, jellemezve az l tüzelő­térbe torkolló, (j hengerben ágyazott i szárnyaskerék által, mely a hengerbe hulló szénport levegővel vegyítve, csiga­alakú széthajtó tekeríiletekben a tüzelő­térbe hajtja, és az anyagnak a g hen­gerbe való egyenletes bevezetése czéljá­ból az A föladótölcsérben a. kavaró­szárny és az alatta fekvő b szekrényben egy forgó d csillag van elrendezve, mely a tüzelőanyagot az f bevezető­csatornába továbbítja. (1 rajzlap melléklettől.) l'&llas részvénytársaság nyomdája Budapestem.

Next

/
Thumbnails
Contents