6778. lajstromszámú szabadalom • Új robbantó szer

Megjelent 1896. évi deczember hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 6778. szám. XIx/g. OSZTÁLY. Új robbantószer. ACTIENGESELLSCHAFT DYNAMIT NOBEL CZÉG BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 augasztus hó 11-étől kezdve. Úgy találtuk, hogy a sárga vagy vörös vérlúgsó annnonsalétronnnal keverve, igen hatásos robbantószert képez. Ily robbantószer előállítására a két alkat­részt. a sárga vagy a vörös vérlúgsót és az ammonsalétromot finom porrá törjük és forgó dobban, fagolyók segélyével bensőleg össze­keverjük. Az új robbantószer a következő keverési arány szerint készül: 18—27. s. r. sárga vagy vörös vérlúgsó, 82—75. s. r. ammonsa'étrom. Az adott határokon belül a keverési ará­nyok a ezélnak megfelelően változta­tandók. Magától érthető, hogy a vörös vagy sárga vérlúgsó helyett e két só keveréke is hasz­nálható. SZABADALMI IGÉNY. Új robbantószer, mely sárga vagy vörös vérlúgsó és ammonsalétrom benső keve­rékéből áll. i'nllas részvénytársaság nyomdája Bu< apesten

Next

/
Thumbnails
Contents