6655. lajstromszámú szabadalom • Készülék egerek és hasonló állatoknak szalmaméhkasokba való behatolásának meggátlására

Megjelent 1896. évi deczember lió 18-án. MAGY. ® KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6655. szám. X/d. OSZTÁLY. Készülék egereknek és hasonló állatoknak szalmaméhkasokba való behatolásának megakadályozására. AUER ÁRMIN GAZDÁSZ HÖDINGBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 22-étől kezdve. Mint ösmeretes, gyakran előfordul, hogy a szalmaméhkasok egerek vagy hasonló áljatok által megrongáltatnak; jelen talál­mány tárgya egy ép oly czélszerű mint egyszerű berendezés, mely egy méhkasra erősítve ily állatok behatolását megakadá­lyozza. A találmány tárgya mellékelt rajzon föl van tüntetve és pedig az 1. ábrában egy méhkason elrendezve, részben metszetben, részben nézetben; a 2. és 3. ábrában különböző alakú, az el­rendezéssel ellátott méhkasok metszetei. A berendezés lényegében egy a drót­hálóból áll, mely a b méhkas fölé helyez­tetik és mely a méhkas alakjával bír. A kosár c nyílását szintén lehet dróttal bevonni, csakhogy ekkor a háló nyílásainak oly na­gyoknak kell lenniök, hogy a méhek kényel­mesen ki- és beröpülhetnek, a nélkül azon­ban, hogy egerek vagy hasonló állatok azokon átmászhatnak. SZABADALMI IGÉNY. Készülék egereknek vagy hasonló állatoknak szalma vagy hasonló anyagokból álló méhkasokba való behatolásának meg­akadályozására, jellemezve azáltal, hogy egy a méhkas alakjának megfelelő a drótháló megfelelő szűk nyílásokkal a kosárra helyeztetik. (1 rajzlap melléklettel.) 1'alias részrénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents