6564. lajstromszámú szabadalom • Elektródlemez akkumulátorok számára

Megjelent 18í)6. évi deczemlier lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6564. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektródlemez akkumulátorok számára. GRÜNWALD FERENCZ MÉRNÖK SCHÖNEBERGBEN BERLIN MELLETT Szabadalmaztatott 1896 május hó 25-étől kezdve. Jelen találmány czélja, oly akkuniulátor­lemezt előállítani, mely magas kapaczitás mellett hosszú ideig eltart. A szokásos le­mezek, melyek túlnyomóan ólomrácsból ké­szülnek. melybe az aktiv anyagot belé kenik, hogy abban megtartassák, nem vagy nem eléggé számolnak különösen az anyagnak a töltéssel járó térfogat-változásával, minek következtében a lemez deformácziója áll be. mely az aktiv anyag elválását vonja maga után; az aktiv anyagnak a kisülés alkal­mával való összehúzódása következtében is részben megszűnik a kellő, benső érintke­zés az aktiv anyag és a fémtartó között. Ezen ismert bajok elkerülése végett az ezen találmány értelmében előállított lemez, melyet az I. ábra oldalnézetben, a 2. ábra pedig keresztmetszetben tüntet föl. három lemezből van összetéve. A középső, ólom­ból vagy más alkalmas vezető fémből való. lemez mindkét oldalról egy-egy B rács­lemez közé van foglalva. Ezek a B leme­zek a szokásos módon tartalmazzák az aktiv anyagokat. A B rácsnak mezői vagy nyílá­sai belülről kifelé szűkülhetnek, a mint a rajzon föl van tüntetve, mi azonban nem szükséges kellék, mert a középső A lemez­ből kiugró a nyelvek vagy lapok az anya­got e nélkül is megtartják. A külső B le­mezek szintén ólomból vagy vezető fémből vagy pedig más oly anyagból is lehetnek, melyet az elektrolit meg nem támad. A középső lemez át van törve és pedig előnyösen oly módon, hogy az a1 nyílások­ból kiszorúlt anyag <i nyelvek vagy lapok alakjában fölváltva majd az egyik, majd a másik oldalra van kifelé hajlítva és a két oldalsó B rács mezői vagy nyílásai közé nyúlik. Ezáltal egyrészt nagy érintkezési fölületet biztosítunk az aktiv anyag és az A ólomtartó között, másrészt pedig az aktiv anyagnak, mely az A lemeznek a1 nyílásain át egyik B lemeztől a másikig ér, nagyobb összetartását hozzuk létre, mely az anyag­nak elválását és lehullását alaposan meg­akadályozza. A középső A lemeznek « ki­hajlásai különben a legkülönfélébb alakban változtathatók s pl. bordák, csapok, szemöl­csök vagy tetszőleges kiugrások alakjával bírhatnak. Ezen kiugrások czélja, hogy az aktiv anyag az A lemezzel lehetőleg szilárd és benső összeköttetésbe jusson, míg a külső B lemezek az aktiv anyag leválását és le­hullását megakadályozzák és ezenkívül még azt az eredményt is hozzák létre, hogy a középső A lemezt mindkét oldalról meg­védik s hosszabb tartósságát biztosítják.

Next

/
Thumbnails
Contents