6524. lajstromszámú szabadalom • Niveau áramvezeték elektromos vasutakhoz

Megjelent 1896. évi cleczeniljer hó 11-én. MAGY. KIR, SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6524. szám. V/g. OSZTÁLY. Niveau áramvezeték elektromos vasútaknái. PETZENBURGER ARTHUR ÉPÍTŐMESTER GROSSLICHTERFELDREN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 29-étöl kezdve. Jelen találmány tárgyát elektromos vasúti czélokra szolgáló földalatti áramvezeték képezi. A kivitel mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig az 1. ábrában a vezetékcsatorna metszete, a 2. ábra, a palló és támaszának kapcsolása alaprajzban, a 3. ábra, a vezetékcsatorna fölülnézete, a 4. ábra, annak hosszmetszete, az 5. ábra. a kontaktvezetéket mutatja, a sínek és a kocsi hossztengelyére merőleges metszetében, a 6. ábra, a kontaktvezetéket oldalnézetében mutatja. Míg az eddig alkalmazott földalatti vezeték­kel biró járművek rendszerénél az áramveze­tékhez igen nehezen lehetett jutni, vagy a hol ezt megakadályozni ohajtották, drága volt a rendszer, addig jelen eljárás olcsóság, könnyű hozzáférhetőség mellett még két­oldalú használatot is enged meg. A kövezetben egy körülbelül 17 cm. mólj­ai árkot ásunk (1. és 5. ábra), melyet durva homok és portland czement keveréké­vel 3 méter hosszú csatorna-részletekben kiöntünk és pedig oly módon, hogy tí csatornatalp csak körülbelül 10 cm.-nyire feküdjék C főiépítmény színétől (5. ábra). Egyvágányú üzemnél a csatorna a sín vágá­nyon kívül esik, kétvágányú üzemnél közé­lten a vágány között, A betoncsatorna belső része oly módon van alakítva, hogy a közepén a palló részére nyugvó alapot képezzen. A palló oly módon van alakítva, hogy a fölfelé szélesb­bedő csatornától 2 cm. távolságra essék, miáltal a kontaktvezeték fölvételére két hasadék keletkezik. Hogy utóbbiakat az utczasár beömlése ellen biztosítsuk a D pallón E bőrsáv van megerősítve, mely egyszersmind az átugró szikra ellen is védűl szolgál; átfödi a hasadék nyílását, mint­hogy D palló fölső része 3% c.-mnyire fekszik az utczaszín fölött. Ezen elrendezés a forgalomra nézve hátrányos nem lehet, minthogy lóvasút vagy gőzvasútsínekkel ellátott utczáknál gyakran láthatunk 5—6 cm. mély bevágású vagy emelkedésű síneket. A nyugvótalj) két oldalán F csatorna van elrendezve, mely a csapadékok fölvételére szolgál. Utóbbiaknak elvezetése 50 méter távolságban levő csövek által történik. Hogy a csatornába ömlő utczasár minél kevesebb legyen, a kövezés minden hasadéktól 50 cm. távolságra 10%-nyi esést mutasson (5. ábra) azonkívül 15 cm. távolságra 1 c.-mnyi lépcsős esést is. A csatorna nyugvó fölületébe /> palló

Next

/
Thumbnails
Contents