6430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műkőanyag előállítására

„y; :' ••■■• -V'- .■■ .5 .. 2 ” ' •’■■ r'-r- ?-.-■• ImiBfo’vK • ' : • '• .:■••; ... ,. , ---------1 lllc ég mészböl, aluminiumszulfntból, n.thol es kaliumszulfatból álló vi.es ol- Sn.m- es Uliumhrl.onatbol. magne­.iáh(’)l és vasoxydból az említett inéiig ‘ Ii.viségaráii3 ni li i|| | |n illiln)) nlil'll'fiT'T i"n •bán és sósavban telítjük, aztán szá­rítjuk és vízzel kimossuk. •lattal való. -mechanikus keverés által legelőször is képlékeny anyaggá válfoz­­-t^ily.iuyn.g< i Uií&ÍílJí Rajtolás által tömbökké formálva szárít­:r •?' r f i r ■>11 r * q ' iwí t\ (J £\-íí-x-y ■ i.S-.U «- ; f ■ J*f. . • • ' f. t y > * • 1 ■ 1 Un • ***•■:, ■ ;r í «. ; 3 i»^;«v a i' ;í;i íjJfíVa »* * /‘Oiíi^íí I !.*>;«' ■ ’ • - - '/• * • J a : ;• I ! / ijl­: ' j 'í . '' e‘i; I,:J ,*> > ],. -j ’ tti 'M';-J i( •• ; ; ' /.;■«*“ j ' • • xip v {hit} . ,U; '• • f ói. .u&Vttöfy# •^ösívujhiíiu ; üiWsw xf;,. mr «^jj||%)í v„5tú.íeri-. t<í tg.tAOAít*^ • t.'-.i .ú.: a .(%v ' jíowíoiu uu -kt ' a * . , ' - « V:'—? ?*vi« ■ „: i x/‘ j teiiifihiv ?fa-pb*; .wdyjjnrt'Sijt ar£tkj^gimkAm s^asíóík'i- < ik»: '.Jfcílife ■ >w.» •" -y... j ,íWju|W ' KIK r-/.ürkwwW , Pallai ré«zyénytiria*Ag nyomdája Uutlapotleü

Next

/
Thumbnails
Contents