6422. lajstromszámú szabadalom • Üreges kézi köszörű-kő

£ Megjelent 1896. évi deczember hó 4-én. MAGY. H+-V-A» SZABADALMI LEÍRÁS 6422. szám. ' -^r«iQ3ZTÁ-lLY. * . Üreges kézi köszörűkő. KRAUS VILMOS AACHENBEN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 19-étől kezdve, Elsőbbsége 1896 február hó 19-ike. .Jelen találmány tárgyát egy lyukacsos anyagból készült köszörükő képezi, mely, mint a mellékelt rajzból látható, belsejében a üreggel bír, mely vagy minden oldalról teljesen zárt (1-ső ábra), vagy pedig egy b elzárható nyílással bír (2. ábra). Az a űr a kő által fölszívott, illetőleg a b nyíláson át beöntött víznek fölvételére szolgál, mely a köszörükő használatánál és a levegő szárazsága által a kő fölületén elpárolgott víznek pótlására szolgál és így a követ mindig egyenletesen nedves álla­potban tartja. Az új találmányú köszörükő tehát a kö: szöriiléshez szükségelt vizet magában tartja, úgy hogy annak külön edényben való tar­tása és az ezzel járó alkalmatlanságok (kü­lönösen kaszálásnál) elkerültetnek. Sz.\HADAI,Ml IGÉNY. Kézi köszörükő, melynél a köszörüléshez szükségelt víz egy a kqnek belsejében levő a űrben foglaltatik és a kő lyuka­csos anyagán át egyenletesen annak külső fölületére jut. (1 rajzlap mellék lattól.) i Pillát részvénytársaság nyomdája Budapesten |na

Next

/
Thumbnails
Contents