6374. lajstromszámú szabadalom • Gyűrűs gépmalom

Megjelent 1896. évi deczember lió 2-án. MAGY. gj| KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEIRAS 6874. szám. X/2. OSZTÁLY. Gyűrűs gépmalom. lipa józsef földbirtokos és csizinsky alajos iparos vrananban (csehország). Szabadalmaztatott 1896 márczius hó 6-ától kezdve. Találmányunk tárgyát egy gyűrűs gép­malom szerkezete képezi, melynél az őrlés két gyűrűalakú kő által történik. Ezeknek egyike mozgó, másika nyugvó és egymás­hoz közelebb vagy távolabb hozhatók. A szerkezeten egy kehelyalakú vasgyűjtő is van elhelyezve, azon vas összegyűjtésére, mely netalán az őrlendő anyaghoz volna keverve. A vasgyüjtő az orsóra van erő­sítve, még pedig az őrlőgyűrűk fölé és töltve tartatik gabonadarával. Ezen vas­gyűjtőbe minden nehezebb tárgy, így vas, kavics stb. beleakad, a tiszta dara pedig a czentrifugális erő következtében széjjel­szórva összegyűl az alul lévő őrlőgyűrűk között. A mellékelt rajzban: 1. ábra a malom függélyes metszetét, 2. ábra ugyanannak nézetét, 3. ábra az 1. ábra x—x vonal szerinti metszetét, 4., 5., 6. ábrák a csöngő szerkezet három vetületét, 7. ábra a malom egy részletének oldal­nézetét, 8. ábra a malomkerék szabályozó szerke­zetét, 9. ábra a gyűrűs malomkő őrlőfölületé­nek nézetét, 10. és 10c ábrák a kövek hornyolásának diagrammját mutatja. A gép áll egy 1 állványból, ezen egy kúpidomú 2 burok, 3 bordákkal ellátva. A burokhoz van a 4 kas erősítve. Áll továbbá egy 5 orsóból, mely a 6 perselyben nyeri támasztékát és 7 8 irányító perselyeken át van vezetve. Az orsón nyert elhelyezést 9 szíjkorong, a 11 örlőgyúrű, a 12 vas­gyűjtő és a 13 kavaró. Az 1 állványhoz a 14 vasgerenda, ehez a 15 oszlopocska van szerelve. Végre a gép el van látva még csengő- és könnyítőkészülékkel. A 4 szám alatt jelzett kasba lesz az őr­lendő anyag téve, mely a menesztő orsóra erősített 13 kavaró által hozatik mozgásba. A kiszóródás mennyisége a 16 számmal jelzett burokkal szabályozható, mely csavar­mozgásban 17 kis kézikerék és a 18 csavar­menet segélyével elcsúsztatható. Az őrlendő anyag a 19 szám alatt jelzett tölcséren át szóródik a 12 vasgyűjtőbe. A vasgyűjtő közvetlenül a kövek fölött van megerősítve és czélja megtisztítani az őrlendő anyagot az idegen alkatrészektől. Ezen megtisztítás úgy történik, hogy a nehezebb tárgyak

Next

/
Thumbnails
Contents