6371. lajstromszámú szabadalom • Eljárás árpakávé előállítására

Megjelent 1896. évi (leezember hó 2-án. MAGY. ŐfS KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS ídíl. sza.ni. IV/e. OSZTÁLY Eljárás árpakávé előállítására martin m. mérnök bitterfeldben. Szabadalmaztatott 1896 augusztus hó 12-étöl kezdve. Elsőbbségé 1893 junius hó 23-ika. A kávénak illetve a coffea arabica (s. a.) bab forrázatának absolut hiánya tápanya­gokban és ezen növénymag narcoticumának ártalmas behatása az emberi szervezetre hygienikus szempontból magával hozza azon kívánságot, hogy ezen népszerű és mégis oly drága élvezeti anyag más czélszerübb szerrel pótoltassék. A kávébabnak aromáján kívül különösen annak stimuláló hatása és ezen házi italnak megszokottsága az, mely annyira megnehezíti a megszeretett italnak kiszorítását olcsóbb és táplálóbb által. Az eddigelé forgalomba hozott pótló szerek kozmás mellékízük és kellemetlen szaguk­következtében nem tudtak elterjedni. A következőkben tárgyalandó az árpából különös eljárással előállítandó pörkölési termék tiszta és nem kozmás íze. dextrin­tartama és olcsósága folytán táplálékul szolgálhat. Összehasonlító kísérletek alapján kitűnt, hogy a pörkölt gabonaszemek kelle­metlen mellékíze és szaga két tényezőtől ered; a pörkölés folyamán elégetett cellu­lose-részektől. melyek a kozmás íznek okozói, továbbá a keményítő lisztet körülfogó sikér­rétegben előforduló zsírtól, mely mennyisége egészen ;V5%-ig terjedhet, és mely a szemek pörkölésénél behatol a lisztes testbe és ugyanekkor bekövetkező szétbomlása által a terméknek oly sajátságokat kölcsönöz melyek kellemetlen szagukban és ízükben nyilvá­nulnak. A gabona — különösen árpakávénak javí­tott előállítása már most abban áll, hogy a hántolt szemeket pörköljük, miáltal a cellu­losénak főtömegét eltávolítjuk ugyan, de ennek egyes maradékai és az említett növé­nyi zsírtestek visszamaradnak a pörkölt árúban. A találmány szerinti eljárásnak czélja már most ezen ártalmas anyagokat eltávolítani. A cellulosétól tetszésszerinti módon, pl. árpa-kőjárattal megszabadított árpaszemeket mindenekelőtt egy mosó és pároló folya­matnak vetjük alá, mely az árpa minősége szerint kisebb-nagyobb intensitással hat a hántolt árpaszemre: p. o. az árpának egyik fajtája megköveteli, hogy a lehámozott szemek hosszabb ideig puhíttassanak meleg vízben, tetszés szerinti, e czélra alkalmas edényben, mielőtt a szem hasítékában lévő héjmaradékok annyira meglazíttatnak, hogy az utána következő párolásnál a sikérhéj zsírtesteivel együtt eltávolíthatók legyenek. Ezen esetben a gőzölés magas fokú víz­gőzzel közvetlenül a mosás után történik, hogy a nagyon nedves szemek lehetőleg gyorsan száradjanak; az árpának egy másik

Next

/
Thumbnails
Contents