6294. lajstromszámú szabadalom • Kulcsnélküli titkos lakat

Megjelent 189(455. évi november hó 28-án. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6294. szám. VIIT/d. OSZTÁLY. Kulcsnélküli titkos lakat. HABERTHA SÁNDOR FŐKÖNYVELŐ BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 26-ától kezdve. E találmány tárgyát egy kulcs nélkül nyiló lakat képezi, mely különös kezelés által, a számozott tárcsák egy szabadon választható, meghatározott állásánál nyit ható ki és megfelelő kivitelben, főkép vasút kocsiknál, pénzszekrényeknél, ajtóknál stb alkalmazható. Mellékelt rajzon: 1. ábra a zárt lakat hosszmetszetét tün­teti föl; 2. ábra a nyitott lakatot nézetben és részben metszetben ábrázolja; 3. ábrán a lakat oldalnézete látható; 4. ábra nagyobb méretben mutatja a tár­csaszerkezet hosszmetszetét, 4a és 4b ábrák a tárcsák szerkezetének oldalnézetét; 5. ábra a tárcsák hossztengelyét ék­rúddal ; 6. ábra ennek keresztmetszetét mutatja. A lakat szerkezete és működése a kö­vetkező : A lakat lényegében (1. ábra) az a, a1 , a2 , a8 , a*, a5 , a" számozott külső tárcsákból és a belső b, b\ 62 , b\ b6 tárcsákból, továbbá az f tengelyen levő e horonyban mozgó g ékből áll. A belső tárcsák kerületükön c1 hornyok­kal vannak ellátva, melyekbe a külső tárcsa c peczke nyúlik be. Egy-egy külső és belső tárcsa ezen peczekkel úgy van összekötve, hogy mint egy tárcsapár a lakat zárt állá­sánál az f tengely e hornyolata hosszában mozgó g ék d kivágásában forgatható. Az f tengely e hornyolatában a g ék könnyen mozoghat s egyrészt a h závárral, másrészt k rúddal i lemez által van össze­kötve, úgy hogy az i lap, g ék, h závár és k összekötő rúd egy testet képeznek, mely az l fogantyúval úgy eltolható, hogy a h záváron levő h1 csap az m záródarab h2 fúrásából kihúzható, illetve abba betolható, vagyis a lakat fölnyitható, illetve bezárható. A lakat kinyitása vagy becsukása követ­kezőképen történik. A belső tárcsák b, b\ 63 , b3 , b*, b6 . . . (4., 4a., 46., ábra) melyek­nek fúrása épp oly átmérőjű, mint az f ten­gelyé, o hornyolattal vannak ellátva. Ha valamennyi hornyolat egy egyenes vonalba, vagyis x—y irányba esik, akkor az f ten­gelyben levő g ék eltolható és a h1 závár csapja az m záródarab h2 fúrásából kihúz­ható, mi által az m záródarab önsúlyánál fogva leesik, a p zárókapocs szabaddá lesz és a lakat kinyitható, ha azonban zárt ál­lapotban a tárcsapárok egyike is elfordít­tatik, az éket nem mozgathatjuk. Hogy kívülről megismerjük, miszerint belső tárcsák hornyolatai az x—y irányban

Next

/
Thumbnails
Contents