6234. lajstromszámú szabadalom • Újítások világításra vagy fűtésre szolgáló lámpákon

Megjelent 1896. évi november hó 26-án. MAGY. m KIR. SZABADALMI WBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6234. szám. Ilid. OSZTÁLY Újítások világításra vagy fűtésre szolgáló lámpákon. LEE LAMP (PARENT) COMPANY LT D ÉS READ JOHN CHARLES CRAMPIN EZEN TÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓJA LONDONBAN. Szabadalmaztatott 1896 április hó 6 ától kezdve. Jelen találmány tárgya egy sajátságos szerkezetű lámpa folyékony szénhydrogének számára (melyeket rövidség okáért olajok­nak fogunk nevezni). Ezen lámpa bele két részből áll, fölső része sajátságos módon előállított likacsos, el nem éghető anyagból van. alsó része pedig közönséges gyapotból. A bél alsó része táplálja a fölső részt olajjal, ha ezzel érintkezik; azonban a táp­lálás tetszés szerint beszünthető a lámpa eloltása végett, ha az alsó részt a fölsőtől eltávolítjuk. Eddig ilyen lámpák el nem éghető bele gyanánt azbesztet alkalmaztak, de ez ezen czélra nem alkalmas, mert rövid idő múlva összeolvad és tetemesen leszáll a képessége, az olajat a lánghoz vezetni. Hogy kielégítő eredményt érjünk el, a bél éghetetlen részét sajátságos eljárással szén­ből kell előállítani. A mellékelt rajzon: 1. ábra egy az új béllel ellátott kerekbélű lámpa nézete. 2. ábra függélyes metszet ezen keresztül. 3., 3^., 4. és 5. ábrák egy az alsó bél megerősítésére nézve más kiviteli módozatot ábrázolnak. 6. és 7. ábrák nézete és metszete egy lapos bélű égőnek és a 8. ábra metszet egy dupla lapos bélű égőn át. A bél nem éghető része következő módon készül: Kerek bél előállítása czéljából ezen czélra alkalmas kalikó- vagy lenszövetet egy rúd körül csavarunk. Erre a szövetre kefékkel vagy más effé­lékkel a fölcsavarás közben búzaliszt-tésztát kenünk és ezt egyenletesen elosztjuk. A föl­csavarás bizonyos mérvű feszüléssel történik, hogy a készítménynek a kellő szilárdságot megadjuk. Ha a tekercs a kellő átmérővel bír, akkor lassan emelkedő hőfoknál szárít­juk 8 azután faszénpor, homok vagy más efféle anyag közé, mely a levegő belépését nem, de a gázok távozását igen is megen­gedi s e mellett a hőfokot kibírja, tégelybe pakolva, elszenesítjük. Az így keletkező szénhengert esztergán vagy hasonló módon kellő hosszúságú darabokra vágjuk. A szét­vágást az elszenesítés előtt is végezhetjük. Lapos égők belét ugyanezen anyagból ké­szítjük ugyanilyen módon: csakhogy az anyagot rétegesen rakjuk egy lapos betétre.

Next

/
Thumbnails
Contents