6219. lajstromszámú szabadalom • Üreges üvegtárgyak belső oldalukon beégetett festékréteggel

Megjelent 189fi. évi november lió 20-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6219. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Üreges üvegtárgyak, belső oldalon beégetett festékréteggel. BÖHM ERNŐ GYÁROS LONDONBAN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 10-étől kezdve. A találmány tárgyát üreges üvegtárgyak képezik, melyek belső oldalukon beégetett festékkel, főkép beégetett arany és ezüst festékkel vannak ellátva és így a szem számára tömör arany vagy ezüst vagy más­szinti tárgy benyomását keltik. Mellékelt rajzban: 1. ábra üvegrámadarab távolati képe. 2. ábra hasonló keretrész keresztmet­szete. 3. ábra egy kis képkeret elülnézete, 4. ábra a 3. ábra metszete I—II szerint. Az 1. ábrában távlatilag ábrázolt üreges A üveglécz főkép képkeretek előállítására szolgál. Belső oldalán beégetett arany-, ezüst vagy egyéb festékréteggel a van födve. Hasonló módon van a 2. ábrában egy másik üreges B lécz berendezve; ennek belső oldalán is a festékréteg van beégetve. Ezen lécz még C töltelékkel (ragasz, papír­anyag vagy más hasonló), mely a tartóssá­got növeli, van ellátva. A 3. és 4. ábrában föltüntetett kis képkeretnek Z7alakú kereszt­metszete van és belső oldalán a égetett festékréteggel van ellátva. Az üreges, beliil a festékréteggel ellátott tárgy, ha arany­réteg van beégetve, ép olyan, mint a tömör arany. Továbbá a festékréteg az üregben teljesen védve van. SZABADALMI IGÉNY. Üreges üvegtárgyak, melyek belső oldalu­kon beégetett a fém vagy más festék­réteggel vannak ellátva és az üreg foly­tán a szemre az illető színben tömör tárgy benyomását keltik. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents