6181. lajstromszámú szabadalom • Borkeverőkészülék

Meg-jelent 1896. évi november hó 21-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6181, szám. X/b. OSZTÁLY. Borkeverőkészülék. MIHÁLOVITS ENDRE VENDÉGLŐS BUDAPESTEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 12-étől kezdve. Eme találmány tárgya egy készülék, mely­nek czélja az, hogy a különböző borfajtákat házasításnál jól összekeverhessük, bizonyos borbetegségeknél pedig a bort kellően ki­szellőztessük. Erre a ezélra eddig lánezokat használtak, mi különböző okból volt hátrányos. A csatolt rajzlap egy ily készüléket mutat be, még pedig az 1. ábrán nézetben, a készülék szárnyai zárvák, a 2. ábra ugyancsak nézetben, de nyitott szárnyakkal, a 3. ábrán a 2. ábra hosszanti metszetében, a 4. ábrán nyitott szárnyakkal alaprajzban, az 5. ábrán a 3. ábra x—x és a 6. ábrán ennek y—y vonala szerint metszve, míg a 7. ábra a csukló részletrajza. A készuiek maga egy a nyélből áll, mely a 7. ábrán részletesen kirajzolt b csukló körül meghajlítható, hogy a készülék ily­módon alacsonyabb hordókban is használ­ható legyen. Az a nyélnek alsó végén egy tengelyirányú furata van, melyben a hen­geres c rész mozog. Eme c rész egy d szög segélyével az a nyélen eltolható e hiively­lyel van egybekapcsolva, maga a szög az a nyél egy f hasítékában csúszik. Az a nyél alsó végén levő lemez g csapszögei körül h szárnyak forgathatók, melyek összecsukva egy üreges hengeres rudat képeznek és melyek i furatokkal látvák el. A h szárnyak belső felületéhez csuklósan j rudak csatla­koznak, melyek másik végükkel ugyancsak csuklósan a c rész végével állanak kapcso­latban, úgy hogy ha az e hüvelyt és evvel a c részt eltoljuk, a h szárnyak kinyíljanak, a hüvely visszaliúzásánál pedig ismét zá­ródjanak. A h szárnyak nyitott helyzetükben az a nyél e. mélyedésébe fogódzó rúgós k kilinccsel rögzíthetők. A mondottakból a készülék kezelési módja magától érthető. SZABADALMI IGÉNY. Borkeverőkészülék, jellemezve az által, hogy a b csukló körül meghajlítható a nyél alsó végéhez g csapszögek körül forgatható i i áttöréssel ellátott csukott helyzetben üres hengert képező h szárnyak csatla­koznak, melyek a nyélen eltolható e hüvellyel mereven kötött, az a nyél bel­sejében eltolható c rész és az evvel kapcsolt j csuklós rudak segélyével nyithatók, illetve zárhatók, oly czélból hogy a készülék a hordóba kényelmesen bevezethető és ott kinyitható legyen, miközben a h szárnyakat a nyitott hely­zetben az a nyél l kiugrásába fogódzó rúgós k kilincs rögzíti. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents