6171. lajstromszámú szabadalom • Ajtózár

Megjelent 1896. évi november lió 21-én. MAGY. |g| KIR. SZABADALMI Jfjjp HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6171. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ajtózár. GROSSMANN LOUIS MAGÁNZÓ BÉCSBEN. Szabadalmaztatott 1896 junius hó 24-étől kezdve. Ezen ajtózár czélja hivatatlan behatolás­sal szemben a biztonságot azáltal növelni, hogy az ajtó a külső zárak nyitása után csak egy bizonyos szöggel nyitható, mely épen elég arra, hogy a létesített nyíláson át kézzel benyúlhassunk és az ajtó teljes nyitása czéljából szükséges teendőket elvé­gezhessük. A rajzon az ilyen zárókészüléknek egy kiviteli módozata példaképen egy egyszárnyú ajtón van föltüntetve. Az 1. ábra az ajtó nézete belülről nézve. A 2. ábra keresztmetszet. A 3. és 4. ábra részleteket ábrázol. Az a ajtó, szokott módon, b sarnirok körül forog s kívülről kezelhető c zárral (bizton­sági zár) van ellátva. Hogy az ajtó a külső zár nyitása után csak bizonyos a szögben legyen nyitható s ez által a hívatlan behatolás megnehezít­tessék, az ajtó alatt és fölött d, e vezeté­kek vannak alkalmazva, melyeknek f, g hasadékaiban k, l biztonsági zárak segítsé­gével mozgatható h t reteszek helyezhetők el, mely biztonsági zárak csak az ajtó belső részéről nyithatók. Ha a két k, l biztonsági zár zárva van, akkor az ajtó a külső zár nyitása után csak a szögben nyitható, melyet a két d, e vezetéknek f, g hasadékai szabnak meg, a mennyiben a h, i reteszek csak ezen rések végéig csúsznak és ott megállíttatnak. Ha az ajtót teljesen ki akarjak nyitni, akkor a k, l zárak nyitandók, mi akképen történik, hogy a keletkezett nyíláson át kézzel, az ajtó mögé nyúlunk. Ezen két zár nyitása folytán a h, i reteszeket vezetékeikből kiemeljük, mire az ajtó nehézség nélkül nyitható. A 3. és 4. ábrák a fölső d vezetéknek egy sajátságos kiviteli módozatát tűntetik föl öntött vasból. Megjegyzendő, hogy az ajtó alatt és fölött egy vezeték is elegendő arra, hogy az ajtón át való hívatlan behatolással szemben ellen­állást fejtsen ki. Kétszárnyú ajtóknál a berendezés olyan, hogy az egyik szárny a leírt vezetékekkel és biztonsági zárakkal van ellátva, míg a másik, rendes módon szilárdan álló szárnyat csak belülről nyitható biztonsági zárakkal látjuk el, melyek ezen szárny reteszeire gyakorolnak hatást. Az ilyen kétszárnyú ajtónál a külső zár nyitása és egyik szárnynak a szögben való kinyitása után vagy ugyanezt, vagy pedig a másik (rendes módon szilárdan álló) szár­nyat nyithatjuk ki az illető zárak nyitása után.

Next

/
Thumbnails
Contents