6144. lajstromszámú szabadalom • Körkések egyenes vonalban metsző ollók számára

Megjelent 1896. évi november lió 20-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6144. szám. xill/d. OSZTÁLY. Körkések egyenes vonalban metsző ollók számára. GOEBEL JEAN GÉPGYÁBOS DABMSTADTBAN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 17-étöl kezdve. Eme találmány tárgya körkéseknél hasz­nált rúgók illetve, rugalmas gyűrűk új alkal­mazási módjára vonatkozik. Az ellenkésnek a metszőkésre szorítására eddig rúgókat, illetve gummigyűrüket hasz­náltak, melyek annyiban voltak hátrányosak, hogy egyrészt a gyűrűk által kifejtett nyomás nem volt az egész kerületen egyenlő, másrészt pedig, hogy a gyűrűket oldalt kellett a tengelyre illetve a késagyra húzni, mi főleg hosszabb tengelyeknél, melyekre több késrendszer volt felékelve, rendkívül hosszadalmas. Az én találmányom szerint mindkét hátrány elkerülhető, amennyiben az a ellenkést, mel} nek az A metszőkesre rugalmasan kell rászorulnia, az x tengelyre ékelt, illetve azon forgó R gyűrű két b és c toldata között oly módon helyezem el, hogy oldalirányban némileg elmozdulhasson, a c toldatra pedig, mely kúposán le van esztergályozva, egyetlen drótból tekercselt, végein horgokkal ellátott rugalmas d gyűrűt húzok, mely gyűrű elhelyezése és méretezése következtében összehúzódni, illetve a c toldaton lecsúszni törekszik, tehát az a kést az x tengelyen eltolja, még pedig az egész kerületen egyenlő mértékben, minthogy az esetleges feszültség­különbségek maguktól kiegyenlítődnek. Hogy az a ellenkés az y tengelyre ékelt A késre rugalmasan ráfeküdjön, csak az x tengelyt, illetve az Li gyűrűt kell a fix s csavar meghúzásával tengelyirányban (1. a 2. ábrán levő nyilat) eltolni. A rugalmasan elmozduló a késnek két oldalról zárt R agyra való szerelése annyi­ban előnyös, hogy az a kés és a d rugó egy egészet képez, tehát a késeket oly módon, hogy azok közé gyűrűket holyezünk el, illetve, hogy azokat a tengelyre felékel­jük, egymástól tetszőleges távolságban al­kalmazhatjuk. Ha azonban a jelzett előnyről lemondunk, a 3, 4 és 5. ábrán föltűntetett berendezés­hez folyamodhatunk. A 3. ábrán a kúpas c felület magán a késen, a 4. ábrán külön gyűrűn, az 5. ábrán pedig mindkettőn egy­idejűleg van alkalmazva. A 6. ábra egy kiviteli módozat, melynél az egyes R agyak egy-egy külön csap­szögen forgathatók. Ha a d rúgó helyett más rugalmas-anyagot, pl. gummit stb. al­kalmazunk, úgy alkalmas zárótagot hasz­nálunk a végek összekötésére, vagy pedig, ha nem akarjuk a gyűrűt utólag fölhúzni teljesen zárt, rugalmas d gummigyűrüt alkal­mazunk.

Next

/
Thumbnails
Contents