6136. lajstromszámú szabadalom • Turbina

Megjelent 1896. évi november lió 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 6186. szám, V/a/3. OSZTÁLY. Turbina. WENTZKY HUGÓ KERESKEDŐ BERLINBEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 22-étől kezdve. Mellékelt rajzban látható a turbina szer­kezete. 1. ábra keresztmetszet a szekrényen és a két beömlő csövön keresztül és pedig egy függélyes, a tengelyre merőleges sík szerint. 2. ábra vízszintes keresztmetszet a turbina tengelyén át. 3. ábra oldalnézet. Ezen turbina lényegébeii áll: A szekrény­ből, kis f híddal és d! f csőszerű össze­köttetéssel a csövek betevésére, továbbá B fedélből, C lapátkerékből, D és E két víz­beömlési csőből, valamint a részben elvá­lasztott csövek F és U kiömlésekből. A két beömlő-cső állása a következő legyen: A D cső középvonala, a mint a mellékelt rajz 1. ábrájából látható, a 3-ik lapát csú­csát érintse, míg a 4-ik lapátot közepén találja. E cső pedig úgy állíttatik, hogy középvonala a 8-ik lapátot (fölülről számítva) az egész lapáthossz 0.2 részében, a 9-ik la­pátot azonban kívülről számítva 0.6 részé­ben találja. Ennek következménye, hogy C lapátkerék egy lapátja valamelyik vízsu­gár által mindig teliben találtatik és hogy ezáltal bármely állásban azonnal megindul. F kiömlést az E vízbeömlési csőtől el kell választani, hogy a 3-ik lapátból rész­ben kiömlő víz az e cső végből kiömlő víz­zel ne egyesülhessen, a mi által az e cső­végből kifolyó vízsugár egyenletességéből veszítene. Hogy ezen eset be ne álljon, egy rövid f híd (1. ábra) van a szekrény egész mélységében elrendezve, mely ismét f rövid csővel van A szekrény oldalfalával össze­köttetésben és egyúttal E beömlési cső vezetéséül szolgál. Ezáltal a kiömlő víz F kiömlésben kényszeríttetik f cső mindkét oldalán lefutni. Egyszersmind arra is kell ügyelni, hogy mindkét 1) és E beömlési csőnél a víz (rövid időre) egy lapátban el­zárva tartassék, mert különben a víz súr­lódása a lapátokban túlságos nagy lesz és igen nagy erőveszteség áll be. Hogy ezt elkerüljük egy-egy lapát, ha vízzel megtelt és a következő lapát által elzáratik, még körülbelül 1 /8 lapáthossznak megfelelő úton zárva vezettetik, hogy csak azután ürüljön ki. H alsó vízszekrény czélja az elhasznált vizet kissebb mennyiségekben összegyűjteni, hogy más czélra tovább lehessen azt adni. Hogy a víz nagy mennyiségben össze ne gyűljön a H szekrény mindkét hosszoldalán h nyílások vannak alkalmazva, míg az alsó

Next

/
Thumbnails
Contents