6062. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindennemű fogazott géprészek előállítására

Megjelent 189G. évi november lió 17-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6062. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás mindennemű fogazott géprészek előállítására. LUDEWIG FERENCZ GÉPÉSZMÉRNÖK DÜSSELDORFBAN. Szabadalmaztatott 1896 május hó 16-ától kezdve. Jelen eljárás mindennemű fogazott gép­részek előállítására szolgál és lényegében abban áll. hogy egy az öntvénymintát magában foglaló — elrendezés az öntés alatt gyors forgásija jön. miáltal eléretik, hogy az anyag a kerületén, azaz a fogak­nál föllépő centrifugáiéra folytán, összesü­­rusödik és szilárdabb lesz, mint a többi nem annyira igénybevett részeknél. Mellékelt rajzok az eljárást világosan megmagyarázzák. Egy fogaskerék előállítására, mint az 1. ábra mutatja, az a öntvényminta, b szijko­­rong által gyors forgásba hozatik, inig a kerék középpontjában elhelyezett c tölcséren át a folyékony anyag be lesz öntve. A föl­lépő centrifugai erő folytán a folyékony anyag nagy erővel a kerület felé dobatik, itt összesűrűsödik, míg a sűrűség és szilárd­ság a központ felé csökken. A 3. ábrában egy elrendezés más kiviteli módozata van föltüntetve, mely ezen eljárás szerint egy fogaskerék előállítására szolgál; a folyékony anyag, itt az a1 öntvénymintába — mely egy kúpkerék előállítására szolgái — a középen és a kerületen lesz beöntve. A 4. és 5. ábra oly elrendezést tüntet föl, melynek segélyével ugyanazon elrende­zés szerint fogasrudakat öntünk; itt az ön­tendő fogasrudak a2 öntvénymintái egy gyorsan forgó kerék kerületén vannak elren­dezve, az öntési anyag számára szolgáló beömlési csövek pedig egy közös központi tölcsérbe nyílnak. Ugyanazon eljárás, ugyanazon eredmény­nyel lendítőkerekek, szíjkorongok különösen forgási testek előállítására alkalmazható. Az egyes tömecsek a centrifugaiéra hatásának megfelelőleg fognak összesűrűsödni. Szabadalmi igények. 1. Eljárás fogazott géprészek és minden­nemű forgási testek előállítására, jelle­­gezve azáltal, hogy az öntvényminták az öntés alatt oly módon helyeztetnek gyors forgásba, hogy a föllépő centri­fugáiéra folytán, az öntési anyag a köz­ponttól legtávolabb fekvő helyen, a fogaknál illetőleg a forgási testek kerü­letén összesűrűsödik és ezáltal fokozot­tabb szilárdságot nyer. 2. Eljárás fogazott géprészek és minden­nemű forgási testek előállítására, az 1. alatt igényelt eljárás szerint, jellegezve azáltal, hogy egy fogaskerék előállításá­nál az öntvényminta egy gyorsan forgó kereken van elhelyezve és az öntési

Next

/
Thumbnails
Contents