6048. lajstromszámú szabadalom • Lovagló csizmaszár és eljárás annak előállítására

Megjelent 1896. évi november lió 16-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6048. szám. I/b. OSZTÁLY­Lovagló csizmaszár és eljárás eló'állítására. DIETSCHE M. CZIPÉSZMESTER MÜNCHENIBEN. Szabadalmaztatott 1896 április hó 25-étöl kezdve. Az eddig használt lovagló csizmaszárak­nál belül merevítő-bélést alkalmaztak, mely többnyire gyöngébb minőségű anyagból készült. Ennek az a hátránya, hogy a külső bőrréteg könnyen megrongálódik s a csizma­­szár aránylag rövid idő alatt elhasználódik. A foltbetétek pedig, eltekintve a javítási költségektől, a külső kinézésnek ártanak. E találmány tárgya oly lovagló csizma­szár, mely a fennebbi hátrányokat kiküszö­böli. Mellékelt rajzlap ilyen szárral ellátott lovagló csizmát mutat, hol a szár metszet­ben. a fej nézetben van ábrázolva. A szár egy darab bőrből készül. A tölső része a vastagabb mint az alsó b. A szár fölső részét külön cserzés és hengerelés vagy kalapálással tömörítik, mi által az tö­mött. merev és erősebb lesz. az alsó részt b pedig ránczképzés czéljából lágy és haj­lékonyra cserzik. Hogy ez kivihető legyen, a szár fölső részét két deszka vagy ahhoz hasonló tárgy közé kifeszítik s a szabadon maradt alsórészt lágyra cserzik. E szerint a szár nem kap merevítő bé­lést s minthogy egy darab tömött bőrből készül, igen tartós és könnyű. Az ilyen szárnak nemcsak előállítási költsége kisebb mint az eddigi lovagló csiszmaszáraké, hanem megfelel mindazon követelményeknek is. melyekkel a jó lo­vagló csizmáknak birniok kell. mert tartós, olcsó, könnyű és csinos. Szabadalmi igény. Lovagló csizmaszár. mely minden bélés­betét nélkül egy darab bőrből készül. Fölső részét a külön cserzés és henger­lés vagy kalapálással mesterségesen erősbítjük és merevítjük, alsó részét b pedig ránczképzés czéljából külön cser­zés és megmunkálás által lágy és haj­lékonnyá tesszük. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapestem

Next

/
Thumbnails
Contents