6046. lajstromszámú szabadalom • Eljárás deszinficiáló szer előállítására és gyártására

Megjelent 18í)6. évi november lió 16-án. MAGY. gfo KIK. SZABADALMI iBSÍ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6046. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás deszinficziáló szer előállítására és gyártására. CHEVRIKR ANTAL ÉS D'< KRAUS ALFRÉD CHEMIKUSOK PARISBAN. Szabadalmaztatott 1894 szeptember hó 1-étől kezdve. A találmány tárgya a «traumatol»-nak nevezett új deszinficziáló szer előállítására vonatkozik. A traumatol gyári előállítása a következő : Alkalmas, mintegy 50—55° C-uyi hőfoknál szilárd, jóddal, vagy annak oldatával maró alkáliban, vagy jodidot tartalmazó oldatokkal, rendesen szabad jódsav jelenlétében oxy toluolra. melyet maró vagy más alkálioldatban oldunk, reagálunk. Ez utóbbi helyett még oly oldatokat is használhatunk, a melyek oxytoluolt (cresolt. cresylsavat. methyloxy­­benzolt) oldat vagy emulzió alakjában tar­talmaznak : alkalmazhatók végül még szilárd vagy folyós cresylát, vagy oxysavas sók. vagy pontosabban a kátrány fractionált destillácziójánál 180 — 210° C. között átdes­­tillálódó ortho-, méta- és paracresylsavnak (C- Há O) alkalikus oldatai is. Ekkor rend­kívül finoman elosztott, szagtalan, vöröses ibolyaszínű termény keletkezik, melyet trau­matolnak neveztünk el és melyet kimosva és megszárítvá valamely tetszőleges alakban bocsátunk kereskedésbe. Szabadalmi ira'.xv. Eljárás desinficziáló szernek (a szilárd cresy!­­jodidnak. eresyltoluoljodidnak) előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy a jóddá! tetszőleges alakban, szabad jódsav jelen­létében oxytoluolra. vagy a kátrány fractionált destillácziójánál ISO—200° C között átdestillálódó ortho-, méta- és paracresylsav keverékének alkalikus olda­tára vagy szilárd vagy folyós cresylatra vagy cresylsavas sókra reagálunk. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents