6042. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági készülék az óráknak az órazsebből való eltulajdonítása ellen

MAGY KIR. Megjelent 1896. évi november hó 16-án. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6042. szám. VI/a. OSZTÁLY­Biztonsági készülék, az óráknak az órazsebből való eltulajdonítása ellen. BING RICHARD SZŐLLŐTULAJDONOS SPEYERBEN. Szabadalmaztatott 1896 február hó 3-ától kezdve. A mellékelt rajzon föltüntetett biztonsági készülék az óráknak és egyéb tárgyaknak a zsebből való jogtalan kihúzását megaka­dályozza. E czélból a készüléket az óra és láncz közé kapcsoljuk be. Ez oly módon működik, hogy lm a lánczot meghúzzuk, oldalvást kis ellenkampók lépnek ki belőle és az órazseb szövetébe való beszúrás által az óra kihúzását lehetetlenné teszik. Mint legjobban a 3. ábrából látható, az óra-biztositó h kupakból áll. melynek alsó födelén az órával összekötendő h1 gyűrű van megerősítve. A fölső födél lyukán egy kis rudacska megy keresztül, mely külső végén a láncz beakasztására való b1 gyűrűt viseli. Az f csavarrúgó, mely a kupak fölső födele és a b rudacska akasztéka fölé fekszik, arra törekszik, hogy a b rudacskát a li kupakba belehúzza. A b rudacska alsó végén több gyöngén meghajlított d ellenkampó (jelen esetben négy vanj függélyes síkokban forgathatólag elrendezve. Ezen ellenkampók csúcsai nyu­galmi állapotban (1. ábra) a kupakfalazat­nak rézsút fölfelé irányított lyukai mögött fekszenek. Ha a lánczot meghúzzuk. (2. ábra) akkor az /' csavarrúgó nyomása legyőzetik. és a b rudacska ki lesz húzva a h kupakból. Emellett a d ellenkampók kilépnek a ii kupakból és az órazseb (pl. a mellény) szö­vetébe beszúródnak, mint azt a 2. ábra mutatja, és ezáltal az óra észrevétlen kihú­zását ezen készülék biztosan megakadá­lyozza. A biztosításnál lényeges az, hogy a láncz meghúzásakor ellenkampók lépjenek ki a kupakból. E készülék működtetésére szol­gáló részek más egyébként módosított kivitelben is készíthető. Szabadalmi igény. Az óráknak a zsebből való jogtalan kihú­zásának megakadályozására szolgáló biz­tonsági készülék, jellemezve az óra és láncz közé beiktatott h kupak által, melyből a láncz meghúzása alkalmával d ellenkampók lépnek ki. minthogy abban egy b dugattyú, melyen a d ellenkampók forgathatólag fek­szenek és melybe a láncz belefogódzik, az f rúgó hatása ellenében, a h kupakban el­­tolatik. mely alkalommal a d ellenkampók a h kupakból oldalt kilépnek. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents