6015. lajstromszámú szabadalom • Automatikus léghuzamszabályozó lokomobilok számára

Megjelent 1896. évi november hó 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI I HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 6015. szárú. V e. OSZTÁLY. Automatikus léghúzamszabályozó lokomobilok számára. HA1XZL LAJOS MECHANIKUS ENGERTS1IAMBAX PASSAL MELLE I T ÉS RING VILMOS KERESKEDŐ PASSAUBAX. Szabadalmaztatott 1896 április hó 2-ától kezdve. Jelen találmány tárgya egy önműködő légvonat csökkentő loeomobilok számára, melynél a kazánban elért maximál feszültség mellett, ezen feszültség segélyével a kazán­ban levő víz által a kémény keresztmetszet nyílása kísebbíttetik vagy elzáratik. úgy, hogy az ez által a tűz csillapíttatik. A mint az a mellékelt rajzból látható, az a füstszekrény és b kémény közé egy r darab van bekapcsolva, mely a két benne levő d és e fal által szifonszeriien van ki­képezve, úgy, hogy a távozó füstgázok kényszerpályán mozognak. Ezen említett falak egy f kamrát képeznek, melynek alsó végébe két ej és h cső torkol be. A g cső a kazán » vízterével áll kapcsolatban és az a füstszekrényben lévő részére egy ¿szelep van szerelve. Ezen szelep oly módon van megterhelve, hogy az. míg a kazánban levő gőz bizonyos feszültséget el nent ért. zárva maradjon és az / és i összeköttetést elzárja; ha azonban a gőz a legnagyobb feszültséget elérte, a nyomás a szelepet kinyitja, a kazán­­víz az / kamrába beáramolhat, mi által a füstgázok távozására szolgáló nyílás kiseb­bíthető vagy egészen elzárható, úgy. hogy a tűz csillapíttatik vagy egészen elalszik. Ha a légvonalot ismét nagyobbítani akarjuk, akkor az f kamrában levő vizet a h csövön keresztül egészben vagy csak részben kieresztjük. Ezen ezélból a h esőbe egy m vízállásmérő van szerelve. Ha a lég­­vonafesökkentőt az előbbiekben mint önmű­ködőt jellemeztük is. azért az oly módon is vihető ki. hogy a h szelep ne egy maximál nyo­másnál nyíljon, hanem a nyitást kézzel végez­zük. mire a víz az üzem közben a kazánban uralkodó túlnyomás folytán jut az /' kamrába. Szabadalmi igény. \ ízzel működő automatikus légvonatcsük­­kentö lokomobilok számára, egy szifon­­szerüen kiképezett, az füstszekrény és b kémény között elhelyezett <■ darab által alkotott f kamra által jellemezve, mely az i víztérrel áll kapcsolatban és egy k biztonsági szelep által elzárható, és melybe a kazánban elért maximális nyomásnál a k szelep kinyílása után a kazánvíz beáramlik és így a kürtó kereszt­­metszet nyílása csökkenthető vagy egészen elzárható. (1 rajzlap melléklettel). Pallas részvénytársaság ynomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents