6002. lajstromszámú szabadalom • Kamatszámító készülék

— 2 levő nyíl a vezeték mentén levő skála 5-tel jelzett pontjára mutasson. Ekkor a legalsó nyilasnál a 15. a középsőnél 2ö és a leg­felsőnél 0'45 szám jelenik meg, melyek összege 17 95, 359-nek 5°/0-os kamata. A leírt készülék igen alkalmasan alakít­ható mint zsebbe való tollszár gyanánt is. minthogy belseje amúgy is üreges. A rajz­lap felső végén o czeruzával is el van látva. Szabadalmi igény. Kamatszámító készülék, mely tolltartó vagy más irodai vagy használati tárgy alak­jában vihető ki. jellemezve több egy­másra húzott, egymástól függetlenül for­gatható. de egymáson el nem tolható, különböző hosszúságú az egyes, tízes, százas számjegyeket viselő abc. dob által, melyek szorzó tábla módjára ala­kított i tabellával vannak ellátva és kö­zös / tokba zárva, melynek hasítéka előtt l tolóka tolható el úgy, hogy ha a dobokat a tőkének megfelelően beállí­tottuk, és az / tolókát a kamatlábnak megfelelően eltoltuk, az 1 tolóka kimet­széseinél láthatóvá váló számok összege a tőke keresett kamatját adja meg. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents