Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1959

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICIEL DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS FELELŐS SZERKESZTŐ — RÉDACTEUR GÉRANT DANI CSIPÁK BÉLA 1959 ANNÉE LXIV. ÉVFOLYAM NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓJA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1960

Next

/
Thumbnails
Contents