Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1952

I SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICIEL DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS FELELŐS SZERKESZTŐ — RÉDACTEUR GÉRANT BÁNKUTI LAJOS 1952 ANNÉE LVTI. ÉVFOLYAM . \ ' TERVGAZDASÁGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1953

Next

/
Thumbnails
Contents