Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1940

я BULLETIN DES BREVETS /tm^ A M. KIR. SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA JOURNAL OFFICIEL UE LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS FELELŐS SZERKESZTŐ - RÉDACTEUR GÉRANT I)R LADOMÉRI SZMERTNIK ISTVÁN M. KIR. SZABADALMI BIRÓ — JUGE A LA COUR ROYALE HONGROISE DES BREVETS T940. ANNEE XLV. ÉVFOLYAM \

Next

/
Thumbnails
Contents