Szabadalmi Közlöny, 1927 (32. évfolyam, 1-24. szám)

1927-05-15 / 10. szám

160 SZABADALMI KÖZLÖNY. 10. szám. 915. 93042. Dr. Kotier Lajos tanár Inns­bruck és Kaurek Richárd vegyész Wien. — Eljárás könnyen rezorbál­­liató gyógyszerek előállítására ön­magukban nehezen rezorbálható anyagokból. IVh/2. 1926 jul. 20. E. 1925 jul. 23. (Bernauer.) 916. 93043. Moticska József gépészmér­nök Pécs. — Tüzelőberendezés fűtő­anyagbuktatóval. lile. 1925 aug. 8. 917. 93044. Niefergáll Andor kémény­seprőmester és Koliut József vendég­lős Nagy kapós. — Eljárás tisztító és fényesítőszer előállítására. IVh/1. 1926 jul. 13. (Dr. Schrank.) 918. 93045. Dr. Piilz Willy mérnök Ber­­lin-Niederschőnhausen mint a Dinse Maschinenbau A.-G. berlin-rei­­nickendorf-osti cég jogutódja. — Ellensúlymérleg. Pótbej. a 87893. sz.­­hoz. Yll/f. 1925 febr. 19. E. 1924 febr. 21. (Bérezi.) 919. 93046. Piroska Ambrus műszaki tisztviselő Budapest. — Több egy­ségből összeállított és szabályozható felületű légyfogó. X/h. 1926 máj. 4. (Molnár R. B.) 920. 93047. Rótt Andor vegyész-mérnök Budapest. — Kombinált eljárás ace­­tyl-eellulcsenak és ecetsavas esterek­nek közös gyártási folyamatban való előállítására. IVh/1. 1925 aug. 10. (Gárdos.) 921. 93048. Rütgerswerke A.-G. Abtei­lung Planiawerke Berlin-Charlot­­tenburg mint Bruno Liidke berlini lakos jogutódja. —• Elektróda fény­ív kemencék részére és eljárás ezen elektróda előállítására. Yll/i. 1926 márc. 13. E. 1925 máj. 2. (Dr. Wirk­­mann.) 922. 93049. Ripper Ignác technikus Budapest. — Higiénikus szikvíz­­palaekfej. XVIIl/d. 1926 ápr. 15. 923. 93050. Rosenthal Hugo nagyiparos, kereskedelmi tanácsos Wien. — Szíj­­összekötés. Xl/a. 1926 jun. 11. E. 1925 jun. 19. (Bárkány.) 924. 93051. Reich Adolf szikvízgyári al­kalmazott Budapest. — Palack zár. XVIII/d. 1926 jun. 19. 925. 93052. Reichert Walter kereskedő Berlin. — Háromszögalakú sátor­­ponyva. VIII/c. 1926 aug. 6. (Meller.) 926. 93053. Szőllősy Imre tisztviselő Budapest. — Pincérhívó billentyűs készülék. XVIII/d. 1925 szept. 29. 927. 93054. Dr. Szabó János kereskedő Szentes. — Szőlő permetező. X/b. 1925 okt. 24. (Dr. Schrank.) 928. 93055. Szalay Géza festősegéd Buda­pest. — Closetülést fertőtlenítő be­rendezés. XXI/b. 1925 nov. 10. 929. 93056. Aldo Tammeo, Eugenio Ca­­ininada, Pietro Foppiano és Carlo Scotti mérnökök Génua. — Repülő­gépek stabilitását növelő berende­zés. V/th. 1925 máj. 7. E. 1924 jun. 30. (Molnár R. B.) 930. 93057. Arthur Uhlig Werkzeug- und Maschinenfabrik Wechselburg. — Pépszivattyú. XVIII/a. 1926 jan. 26. (Dr. Török.) 931. 93058. Vágliy Pál kereskedő Tápió­­szele. — Vasbeton-koporsó. XVIII/e. 1926 jun. 14. (Radványi.) 932. 93059. Weigl Ottó igazgató Brünn. — Gép női kézimunkák (foltozás, hímzés, varrás stb.) céljaira. I/g. 1926 ápr. 24. (Weisz.) 933. 93060. Weiszenburger János aszta­losmester Bonyhád. — Szétszedhető és összerakható bútor. VIII/c. 1926 máj. 3. (Sebőn.) 934. 93061. Bock Laundry Machine Со. Toledo É. A. E. Á. — Centrifugál­­gép. IV/i. 1923 márc. 9. E. 1922 ápr. 28. (Kolos.) 935. 93062. Britz Béla gépészmérnök Bu­dapest. — Berendezés villamosán működtetett készülékeknek, főleg villamos jelzőknek be- és kikapcso­lására. VII/j. 1926 febr. 27. (Bár­kány.) 936. 93063. Osernus Péter Pál géplakatos Kunágota. — Javítás nyersolajmó­­torok tüzelőanyag adagolóin. V/d2. 1926 jan. 2. 9137. 93064. Carols Hektar mérnök Uccle- Bruxelles. — Fékező és rögzítő szer­kezet kötelek, zsinegek és egyéb erőt átvivő, szerkezeti elemekhez. V/f. 1926 máj. 12. (Kolos.) 938. 93065. Deutsch Sándor betoniparí vállalkozó Tiszaluc. —- Aknafúró, különösen kutakhoz. Xll/a. 1926 márc. 31. (László.) 939. 93066. Fenyő Simon szabómester Budapest. — Nadrág. I/a. 1926 szept. 22. (Adler.) 940. 93067. The Gear Grinding Co. Ltd. Birmingham. — Jelző, illetőleg osz­­tószerkezet maró-, gyaluló és egyéb

Next

/
Thumbnails
Contents