Központi Védjegy-Értesítő, 1948 (1-12. szám)

BETŰSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY--ÉRTESITŐ“--BEN 1948. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól. MEGJEGYZÉS: A dűltszámok a védjegylajstromszámokat, az állószámok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő“ oldalszámait jelzik. A Addres-sogranh-Multigraph Corporation, Cleveland. 76777/38, 76266/44. Adrema Limited, London. 75887/11. Agro-Commercia Mezőgazdasági Termékek Árúforgal­mi rt., Budapest. 74334/15. Akti eh óla get Citonom cég, Stockholm. 74849117. Aktiebolaget C- E. Johansson. Eskilstuna. 76984123. Aktiebo’aget Ontimus. Upolandß-Väsbv. 76396152. Aktieholaget Rvensk Rakklinga. Sandviken. 74633/21. Aktiebolaget Vihro-Betong. Stockholm. 76498/62. Albus szappan- és olajgvár, Schützer Jakab és Fia. Budapest. 76462—76104/32. 76490/62, 76105—76106/15. Alfa Építőipari Termelő Szövetkezet, Budapest. 75313/42. AH'alfa Vetőmagtisztító TeTeb kft., Budapest. 74668128. A Hadin Kereskedelmi ftt, Budapest. 75979/23 Állami Prémárú Szövetkezet „Sojus—Puschnina“ Moszkva. 59136/65. Általános Fogyasztási. Termelő- és Értékesítő Szövet­kezet. Budapest. 76121/33. Aluminium Company of America, Pittsburgh. 75053/19, 75929/20. Aluminium Company of Canada Limited, Montreal- 75667/43. The Amolsramated Dental Company Limited cég, Lon­don. 76503/62. Ambrosia cukorka különlegességek gyára, Kopfmann János IT i'VI a, Budapest. 76439/54. American Chain & Cablfe Co. Tnc., Wilmington. 74860—74861/11. American Ohie’e Comnauv. Long I«1 and City. 76278/40. American Lead Pencil Company. New-York 75042/18. Angostura Bitters (Dr. T G. B. Siegert & Sons) Ltd. Port of Snaini. 76532/63. The Arums Milling Co. Limited cég, Kirriemuir. 75080/23. Antal Vilmos. Budapest. 76205/39. 76619—76620168. Aquascu+um Ltd., London 76411/53. Arámit Karmsuk kft.. Budapest, 73233—73235/15. Art Metal Construction Co . Jamestovn. 76098/32. Árú- és ÜgyTetközvetítő kft. Budapest, 76204/39. Arvay Lajos. Budapest, 75930—75931/20. Asbestos vegyi- és technikai cikkek gyára rt., Buda­pest. 73232/15 Afox Féregírté Betéti Társaság lásd: Márk Gvőző. A ttl Béla if.i és. Solti Márton. Budapest. 76005/25. Avenarius MiWk Stroh Rezső, Budapest. 76123— 76125/33, 76500/62. B Baeder Illatszergvár rt., Újpesti 75796/1.. 76287—76289/45. D. Ballantyne, Brother & Company Limited, Peebles. 75868/10. Balogh János, lásd: Márk Győző. Bánk Nándor, Budapest. 76238/40. Barabás Jenő, lásd: Jávor József Istvánné. Bárka ny WaUer Walba gyártmányok központi eladási irodája, Bndapest. 76542/64. Barna Károly, Budapest. 74857/17. Barnänges Tekniska Fabrikers Aktiebolag, Stockholm. 76502/62. Bass. Ratcliff & Gretton Ltd., Burton on Trent. 76461/55. Dr. Bátky és Simo Kollochemia gyógyszer, és vegyi­­termék laboratórium cég, Budapest. 76008/25., 76556/66. Rauer Hugó, Szeged. 1134/25. E. A. Bergs Fabrik« Aktiebolag. Éskilstun. 74864/11. Réczy István. Budapest. 75882—75883/11. Benedek Gyula cég, Budapest. 736.98/41. Benedek László. Budanest, 76575/66. Rerczeller és Vajda cég. Budanest. 76059/30. Reread és Bcrend, Budapest. 76283/45. The Birmingham Small Antis Company Limited. Birmingham. 76284—76285/45. Blackburn Aircraft Limited. Brough. 76326/41- Bodor lm rétié, szüli Reitzer Lili. Budapest, 76379/52. Bodrosi Ernő. Budapest. 75863/10. Béni Gyártelep és Mezőgazdasági rt, szeszgyár, olaj­­gvár. malomüzem, tégla, cserép, cementárúgyár. Nyírbátor. 676/64. Boon I. W. és Társa rt.. Budanest. 75974/23. Rőrművek rt., Újpest, 76034/29, 76335/41. Boros József gyermekkocsi, gyermekjáték és játékfilm nagykereskedő, Budapest. 76301/46. Bovril Limited. London. 76314/46. Tbc Hmüford Dvers Association Ltd., Bradford. 76399/53.. 76576—76577166. Rrandstädter Jenny, lásd: Ländler Vilmosáé. Brattslnvska evernova tovama uc spol, Bratislava 71059—71064/35. Brauch KoTbászárútrvár rt, Budapest. 76012/20. Rraun Irma. lásd: Lánvi Ernőné. Braun Tesívérok rt,. Rndanesf. 7570}i—95/6, 75800/1.. 75802—75813/1.. 75801/4.3, 76357—76362/51. British—American Tobacco Co. Ltd, London. 76406— 76408/53. Rritisíh Paints Ltd Newoa«tle-On-Tyne. 70459/55. British Pens Ltd . Rmetwjek 74980—74083/18. Bri+ish Timken Limited. Acton. 76246/43. J. B. Brooks & Co. Ltd, Birmingham, Budapest. 75344/42. Bryant & May Ltd, London. 76535/63 BudaoesG Búzakeménvítő és Csirizgyár, Plan és Fried cég Budanest. 74137—74139/14. Bnrnyóczky Gyula, Budapest- 76304/46. c Oadhury Brothers Limited, Bournwille. 76298/46. California Fruit Growers Exchange, Los-Angeles. 75753/4. California Texas Oil Company Limited, Nassau- 76347— 76348/41., 76489/62. Candia élelmiszer beszerző- és e'osztó szövetkezet, Bu dapest. 76352/51. Cavender‘s Limited, London. 76460/55. Centria Behozatali és Kiviteli kft, Budanest. 74692/28. Certa Gyógyszerészeti Laboratórium rt, Budapest. Caterpillar Tractor Co, Ran-Leandro. 76574/66. 76108—76119/32.

Next

/
Thumbnails
Contents