Központi Védjegy-Értesítő, 1947 (1-12. szám)

BETŰSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESITŐ“-BEN 1947. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól. MEGJEGYZÉS: A dűlíszániok a védjegylajstroinszámokat, az állószáinok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő“ oldalszániait jelzik. A Abbot Laboratories, Chicago, 77,70/,/2!), 74.9/7/415, 7 .',918— 74920/44, 75068/51. Aeronautica Műszaki kft., Budapest, 7 J333/25. Alváz B. eég, Budapest, 748/5/86. Aktiebolaget Addo, Malmö, 74866/41. . Aktiebolaget Astii» Apotekarnes Keiuiska Fabriker, So­­dertiilje, 74988/44. Aktiebolaget B. A. Hjoi'th & Co„ Stockholm, 75508/76. Aktiebolaget Baltic, Stockholm, 7546'8/74. Aktiebolaget ('. E. Johansson, Eskllstuna, 74870/41. Aktiebolaget Elektrolux, Stockholm, 78860/15. Aktiebolaget Facit, Atvidalterg, 75447/73. Aktiebolaget Lidköpings Vikinsiiger, lddköping 74266/23. Aktiebolaget Original—Odhner, Göteborg. 74469/8. Aladdin kereskedelmi rt., Budapest, 73826/72. Alfred Dunhill Ltd, London, 75205/58, 75234/60, 75283/63. Allied Kid Company, Boston, 7)652/26. Általános Export-Import és Árukereskedelmi rt., Buda­pest, 75565—75566/80. Aluminium Company of. Canada Ltd., Montreal, 7)63//25. The Amalgamated Dental Co. Ltd. cég. London, 7)500. 74507/11. American chicle Co. Long Island City, New-York, 75/86/57. American International Publication Inc.. New-York, 7)358/2. Antal László, mézeskalácsos mester, Törükszentmiklns, Debrecen. 667/54. Apenta rt.. Budapest, 75/68/56, 73307/71, 733/7/71. Apiezon Products Ltd., London. 74877/41. ’I lie Apollinaris Co. Ltd., London, 75292—75294/64. Arámit Kaucsuk kft.. Budapest, 7)560/77, 7.)886—7)887/42. Ardó József. Budapest. 7)8.03/42. 7)907/43. 7559)— 75595/81.' Arenco Aktlebolag, Stockholm. 7.)775/34. Arzola Vegyészeti kft.. Budapest. 75332/66. Aspro Limited. London, 74572/12. Associated Pen Corporation, New-York, 75375/65. Ásványipari mezőgazdasági és kereskedelmi termékek kiviteli és behozatali kft.. Budapest, 74440/6. Atlantic Vegyipari, Mezőgazdasági és Gyarmatáru Ke­reskedelmi rt., Budapest, 7)2)5/23. Attl Béla ifj. és Solti Márton, Budapest, 75264/61. The Automatic Coil Winder & Electrical Equipment Co. Ltd.. London, 75297/6-1. ..Autropa" gépjánmü, javító és karosszéria tizem ktí.. Budapest, 7)289/24. Avoset Incorporated cég, San Francisco, 74)93/10. Aznavounan Leon, Budapest, 75597/81. H Boeder lllatszergyár rt.. Budapest, 7 )472—744-74, 7 ).)35— 74438/4, 74503, 74504/11, 7)588/18, 74664/27, 74694/ 29, 73/39/39, 75365/67. Bakelite Corporaion, New-York és New-Jersey, '74850— 7)85//37. Halló Lajos dr. lásd : Hunnia Gyógyszertár, Bally Scltuhfabriken* A. G., Schönenwerd, 75726/90. Balogh Jánös dr., lásd: Márk Győző. Bánd Sándorné özv., 73023/63. Bánk Nándor, Budapest, 75034/50. Bánki Béláné sz. Miglitzer Jolán, Budapest, 75070/48. Bárány,i Gyula és Társa vegyipari vállalat rt., Buda­pest, 74570/17. Barna István, Budapest, 74573/12. Barna Marinnia, lásd: Weinberger Albertné. A. C. Barnes Co. a Del. Corporation, New-York, 75305/64. Bartuska, lásd : Fill és Bartuska, 75009/48. Bátky Elemér dr. és Simo Sándor, Budapest, 75527— 75528/77, 75652/86. Benedek Gyula, Budapest, 74969—74974/45. Bitig Béla, Budapest, 75060/51. Biró Imre, Kiskumuajsa. 74986—7.}98’7/47. E. W. Bliss Co., Detroit, 75326/65. Blitz Imre dr., Budapest,-75687/88. Bohn Testvérek Téglagyár rt.. Budapest, 7)865/41. 'fite Borden Company. New-Jersey, 7)027/40. Bordi Károly, lásd: Tatai Gyula. Bőr- és Cipőipari kft., Budapest, 75673/87. Bőrművek rt., Budapest, 75268/61. Brázay Sósborszesz Magyarországi Központja Kft. Vtőda Czupra János, Budapest, 75036/50. Bristol—Myers Company, New-York, 73883, 73884/6, 7)297/24. British American Tobacco Company Ltd.; London, 69.)/9/55, British Belting & Asbestos Ltd., London, 75289/63, 75290—75297/64. British Congoletim Ltd.. London, 75779/56. The British I’iston Ring Co. Ltd., Coventry, 753)5/66. Brit—Magyar Műszaki Áruforgalmi rt., Budapest, 7.)357/2. Budapest Székesfőváros Ifodalmi és Művészeti Intézet, Budapest, 74854/38. Burgess Ledward & Co. Ltd., Manchester, 74689—- 74690/29. c The Carborundum Company, Niagara—Fails, 74)54/8, 75005/81. Cardinal Rum- és LLkőrgyár, Kovács Pál, Pécs, 438/91. Carnegie Illionis Steel Corporation, Pittsburg, 7)597/18. Celestion Limited, Kingston-on-Tlionies, 75)77/69. Centra Veneinigte Seifen-, Stearin-, Kerzen- und Fett­waren-Werke A.-G., Wien, 73767/71. ' ’litnidolr Gusztáv és Társa, lásd: Magyar líézltenger­­mfivek rt. Cliinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára rt.. Újpest, 7)576—74522/12, 7)660—74667/27, ' 7)67.)— 7 )680/28, 74736/32, 72972—729/3/39, 75369—75370/67, 75377—75383/68. 75529—75533/78, 75556—75557/79. Chrisler Corporation, Higland-Park, 7)405/3, 74757/22. Clark & Co. Limited, Paisley, 74480. 74487/9, 7)6)6/20, 75209/58, 75440—75.)42/73. Citiett, Peabody & Co. Inc.. New-York, 7)488/10.

Next

/
Thumbnails
Contents