Központi Védjegy-Értesítő, 1946 (1-12. szám)

BETÜSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ“-BEN 1946. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól MEGJEGYZÉS: A dűltszámok a védjegylajstromszámokat, az állószámok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő“ oldalszámait jelzik. A Abriáni Dezső, lásd Dr. Dárday. Adám Károly, Budapest, 73531,/11). Adánia .1. Jenő, Pestszenterzsébel, 73609/20. Adria Szikvizgyár Wöllner, Bergmann, Gurui és Tsai, Budapest, 73538/19. F Ahlgreus Teknislia Fabrik Aktiebolog cég, (Kivié, 74154/84. Aktiebolaget Elektrolux, Stockholm, 7,KHil/44. Aktiebolaget Orrefors Ginsbruck, Orrefors 7.VJW/V&. Aktiebolaget Penta Ftonibordsmotorer cég, Stockholm, 73564/28. Aladln Kereskedelmi rt., Budapest, 73458-—7345!)/0. Álba—Chémia Vegyipari rt. cég, Budapest, 73784/81. Albus Szappan- és Olajgyár Schützer Jakab és Fia, Budapest, 73734—73735/41. Általános Ipari, Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Budapest, 73539/18. Amser József, Budapest, 74215/91. Angyalföldi Textilmfivek rt., Budapest, 74017—7401!)/72. Apenta rt., Budapest, 71,21,8, 7',21,9/02. Arámit Kanosuk kft., Budapest, 7.(77,7/4!). Ardó József cég, Budapest, 7.(5,72/22, 7/271/93. Artesia Budapesti Vendéglősök Szikvíz és Pezsgőitalok Gyára rt.. Budapest, 7Jj,96'/14. Áruforgalmi és Kereskedelmi rt., Budapest:, 77/1!>4/80. Arzola vegyészeti kft., Budapest, 73578—73579/24, 73770—73772/48, 71,195/80. Atom Vegyipari és Kereskedelmi kft., Budapest, 73841/57. Atox féregírtó betéti társaság, lásd Márk Győző. B Baeder Illatszergyár rt., Budapest, 73440/8, 73623/29. 73955—73955/55, 73986/57, 71,082/78. Balczó János, Budapest, 73857/58. Baila Henrik és Simó Sándor Budapest, lásd Bátky Elemér. Balla Sándor oki. gyógyszerész, Budapest, 73870/60. Baló Lajos dr. Budapest, lásd Hunnia Gyógyszertár. Balogh János dr., lásd Márk Győző. Baloghy Mária, Budapest, 73769/48. Barabás Endre, lásd Itécsei Dezső és Barabás Endre, Budapest. Bartos Sándorné sz. Schüffer Erzsébet, Budapest, 72979/28. Bátky Elemér dr., Balla Henrik és Simó Sándor, Bu­dapest, 73557/2.3. Benedek Gyula. Budapest, 73777—73720/39, Bergl Katalin, lásd Lustig Istvánná. Hermann Fiilöp, Budapest, 738.75/58. Bersniaijn, lásd Adria Szik vízgyár. Bidtel Julius, Dr. Meissen, 728/0/28. Böhm Mór, Budapest, 73279/45. Bokor Miklós, Budapest, 73534—73537/80. Boros Mór, Budapest, 731,03/4. Braun Illés kefe-, seprő-, ecset- és meszelőgyár rt., Budapest, 73532—73583/30. Brázay Sósborszesz Magyarországi Központja kft. utóda Czupra János cég, Budapest, 73553/22. Breyer Jánosné dr. sziil. Pnchingér Etelka, Budapest, 74304/94. Budapesti Szerszámáru gyár rt., Budapest, 74120/88. Biichler Ernő, lásd Iczkovits Gerzson. Budakalászi Textilmüvek Kiinger Henrik rt., Buda­pest, 71,093/70. c Canada Dry Ginger Ale Incorporated, Newyork, 71,098/70. Ohesebrougb Manufacturing Co. (Consolidated), New­york. 72106/44. Ghinoin gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára rt. (Dr. Kereszty és Dr. Wolf), Újpest, 731,14—731,35/5. 73587—73601, /25, 73802—73811,/50, 73816—73821, /51, 73139—7311,0/55, 73992—73991,/67, 73815, 73822/82, 71,300—71,302/94. Christoph et Unmack A.-G. cég, Niesky O/L, 72967/81. Chrysler Corporation cég, Detroit, 7421,7/01. Cook Walte Laboratories Inc. cég, Newyork, 74190/88. Cseh Istvánné, Budapest, 73830/52. Czukor László Apostol Gyógyszertára, Budapest, 735/2/16. Czupra János, lásd Brázay Sósborszesz Magyarország: Központja kft., Budapest. D Dr. Dárday—Abriáni Dezső, Budapest, 73832/52. Déri Tibor, Budapest, 73963/66. Dévai Testvérek rt. cég, Budapest, 71291/22. Diana Gyógyszertár Erényi Béla. Budapest, 73860/50 Diana Ipari és Kereskedelmi rt., Budapest, 73548 22, 73789/40, 73966/66, 73376/87. Diosady Pál, ifj. dr. Groll Gyuláné, lány József, Bu­dapest, 71,244/01. Dobos László ifj.. Budapest, 73529/18, 74153/84. Doho Chemical Corporation, Newyork, 739!,9/65, 71,050/74. ponioky József, Budapest, 73965/66.

Next

/
Thumbnails
Contents