Központi Védjegy-Értesítő, 1945 (1-4. szám)

BETÜSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐDBEN 1945. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól MEGJEGYZÉS: A dűltszániok a védjegylajstromszáinokat, az állószámok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő“ oldalszámait jelzik. A Aarhus Oliefabrik A, S-Aarhus. 72598/4. Ácséi József űr.. Budapest, 73367/44. Albus Szappan- és Olajgyár, Schützer Jakab és Via, Budapest, 7'3394—73396/48. Apenta Részvénytársaság, Budapest, 73308—73310/38. Arámit Kapcsuk kft., Budhapest, 73836—73837/30. B Baeder Illatszergyár rt.. Újpest, 73129/13, 73131/IS. Biircza Sáiidorné sz. .Marton Erzsébet, Budapest, 7.1379140. Bárdi Sándor. Budapest. 73287—73288/35. Bárdos Dezső dr„ Budapest, 73138/23. ..Biber" .Müvek Kátrúnyipari rl.. Budapesl. 7299 ! 4. Blau Olga lásd: Gruber Istvánná. Bója Ignác, Szeged, 1090/49. Bokor Miklós, Budapest, 73/Ö7/12, 73227/29. Budapesti Kréta Vegyészeti Gyár és Kereskedelmi rl., Budapest, 73311/38. Düchler József, Budapest, 73280/34. c Centra Vereinigte Seifen-, Stearin-, Kerzen- und Fett­­waren-Werke A.-G., Wien. 73160/47. Certa gyógyszerészeti laboratórium rt., Budapest, 7332',/39. Chemische-Werke A.-G. Postlesit-Werke, Grosszsclmeh­­witz bei Dresden, 72991/3. Cliinoin gyógyszer- és vegyészeti termékek gyára rl., Cjpesl, 73102. 73103. 73105, 73106/10, 73107, 73108, 73109, 73110. 73111. 73112, 73113 7311',, 73115, 73110, 73117/11, 73132, 73133, 73131,/13, 73135, 73130. 73137, 73138/14. Z. Császár Ferenc gyógyszerész, Budapest, 73125j 12, 73162/17. Csete Ferenc, Budapest, 73191,/23. D Deutsch Endrémé sz. Doros Zsuzsanna, Budapesl, 73270/34. Deutsch Ferencné sz. Szemere I’iroska, Budapest, 73250/32. Dohai Géza, Budapest, 75278/34. Domonkos Judit, lásd: Dr. Mihálesik I.ajosné. Dr. Dorogi Testvérek és Tuschák Gumiárugyár, Buda­pest, 7320J), 73205/25. Doros Zsuzsanna, lásd: Deutsch Endréné, E Egger I.eo dr. és Egger I., Budapest, 73029—73031/6. 73210/28, 73217—73219/29, 73302/38. Egresi Zoltán, Budapest, 73313/38. Einczig Imréné, Budapest, 73128/13. Emergé és Revere Fonal kft., Budapest, 73203/32, 7320/,/33. Engel Henrik, Budapest, 73165/18. Erdélyi Béla, lásd: Renkei Pál. Export Magyar Malátagyár Budapest—Kőbánya, Buda- I>est, 73371/45. F fazekas József, lásd : dr. György István. I'edink József, Győr, 1307/40. Eelmayer István és Fia kékfestő és kartonnyomó gyár rt., Budapest, 7299’,—72997/4. Fischer Margit, lásd: Katona Lászlóné. Fodor András, Budapest, 73189/23. Fővárosi Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Szik­víztermelési és Fogyasztási Szövetkezete, Budapest, 73326—73329/42. Fuchs és Schlichter zománc, fém és bádogárugyár rt., Budapest, 73285—73286/85. G Glück Rezső, Budapest, 73186/23. < .ruber Istvánná sz. Blau Olga, Budapest, 73375/45. Griinstein I.ajosné sz. Weisz Ilona, lásd: Weisz József. Gyapottextilipari és Kereskedelmi kft., Budapest, 73209/26. György István dr. és Fazekas József, Budapest, 75 \01 /48. H Hág Kávé rt., Budapest, 72980, 72981, 72982, 72983/3. Hahn Frigyes, Budapest, 73281 /34. Hedvig Kornél, Budapest, 7316/,/18. Henning Árpád, Budapest, 73366/44. Henry Hill e't Co Ltd. G. ra. b. H., Berlin, 73028/6. Hirschler Mór, Budapest, 73361,/43. Hieszné és Tamási Müpalafeldolgozók, Budapest, 75572/45. Hutter és Lever rt., Budapest, 73152, 75/55/16, 75/57, 75/58/17, 73169, 73170/18, 73190, 73191/23, 73370/44 Hydroxigén Gázelváiasztó Oxigén. Nitrogén, Hydrogen és Egyéb Gázokat Gyártó rt., Budapest, 75257/33.

Next

/
Thumbnails
Contents