Központi Védjegy-Értesítő, 1943 (1-12. szám)

BETŰSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐDBEN 1943. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól MEGJEGYZÉS: Á dfíltszámok a védjegylajstromszámokat, az állószámok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő4, oldalszámait jelzik. A A Bernatzky, Neustadt a/der Mettau, 7079(5/6. Ackermann dr. J. & Co. Saatzucht Gut Irlbach cég, Straubing. 7/200/111’. Ackermann Műszövő r. t., Baja, 7066/1(29. Ádám Károly cég, Budapest, 77222—77228/63. „Ady" Harisnyagyár r. t., Kolozsvár, 833/125, 860/125, 861—862/126. Ágoston Kornélia, lásd özv Tóbiás Zsigmondné. Ágotái Károly filmfelvétel készítő és filmkölesönző cég, Budapest, 7757/7/136. Agroniercnr Forgalmi és Gazdasági r. t. cég, Budapest, 70885/27. Ajtai G. Gyula, Nagyvárad, 608/182. Aktiebolaget Rotator cég, Stockholm, 72740/267., Aktiengesellschaft Dynamit Nobel cég. Bratislava, 70775/4. 70035/38. Aktiengesellschaft der Harlander Baumwollspinnerei und Zuwimfabrik cég, Harland, 70963—70966/81, 6089/,—69895/192, 69896—69903/193. Aktiengesellschaft für Chemische Produkte vorm. H. Schedemandel cég. Wien, 70975/80. Aladdin Kereskedelmi r. t. cég, Budapest, 77837/201. Általános Ipari Kísérleti üzem r. t. cég, Budapest, 72738, 72739/267. Altnéder Jenő, Nagybánya, 035/187. Ambrus Mátyás filmkölesönző és filmkereskedő, Buda­pest, 72045/248. AMC Texfliwerke W. u. R. Schulz cég, Berlin, 7131,5— 77346/90. A. Me’nl's Erben cég, Wien, 71336—71337/88. Angyalfi Sándor, Budapest, 77.988/230. Ankermfivek Fémkohászati r. t. cég, újpest, 77872/199. Antal Vilmos, Budajiest. 77832/202. A. Oetker Dr. cég, Baden hei Wien, 70930/30, 70955/32, 70995/81. Apenta Részvénytársaság Cég, Budapest, 71116—77777/56, 77/78/57. Arató Gyula, Budapest, 77700/176. Ardó József cég Budapest, 77093/49. Argyán .Tenő, Budapest, 77958/226. Arzola Vegyészeti kft., Budapest, 7071,1—7071,5, 7071,5— 70748/2, 77737—77732/59, 7071,6/77. A/S Bremanger Kraftselskal cég, Bergen, 77047/148. A. S. De Dasske Spiritfabrikker cég, Kopenhága, 69191 /18. A/S Fisker & Nielsen cég, Kopenhága, 70734/54, 77570/244. Aspásia mosó- és pipereszappanipar, Prágai Sándor, Szeged, 7048/50. Asworth Edmund & Sons Limited cég, Egerton Mills és Manchester, 77030/146. Avenarhus Művek Stroch Rezső cég, Budapest, 71732— 77733/171. A. W. Eaber-Castell cég, Nürnberg melletti Steinben, 77757/59, 77339/89. B Bachraeh Testvérek Mérnökök Telítőanyagok Gyártása cég, Budapest, 77200/66. Baeder Illatszergyár r. t. cég, Újpest, 77822, 77823/259. Bakó Imréné, Budapest, 77990/231. Balás Vilmos, Kiskunfélegyháza, 77477/96. Balló Lajos dr., Budapest, 70785, 70786/5. Barátky Béla, Nagyvárad, 582/14. Barla Szabó Zoltán dr., Budapest, 77437/114. Bates Papíráru Ipari r. t., Budapest, 70902/30. Bauch Max dr. cég, Dresden, 77847/203. Bauezné özv. és Társa, Zalaegerszeg, 724 / í, 7257, 7258/239. Bauer Testvérek, Újvidék, 7057—1062/35. Bayer Antal, Budapest, 70870/26, 77589/141. • Bán Imre, Budapest, 70852/25. Bánó Andor, Debrecen, 048—059/151. vitéz Bánsághy György dr. cég, Budapest, 77280/83. Becsey László, Budapest,, 039/188. Bedé Sándor, Újvidék, 7064/129. Beer Károly mészáros és hentes, Beszterce, 837/51. Beiesdorf Vegyészeti Gyár r. t. cég, Budajtest, 711,1,)— 7 7454/116, 71573—77575/3 39. Boné Benedek, Budapest, 77478/96. Benes Testvérek Vegyészeti Gyár r. t. cég, Budapest, 77257—77254/65. Henger Willi. Söhne cég, Brengez, 7011,7—70749/194. Berkovits Jónás, Nagyvárad, 633/187. Betegli Péter dr. és Fiai Pantodrog Gyógynövénynagy­­kereskedés cég, Budapest, 77577/123. Binder Degenschild & Co. cég, Wien, 7131,3—773)4/89. Biliét Bernát cég, Budapest, 70866/25. líiox A. G. cég, Dresden, 70996/82. Biró Ferenc, Kolozsvár, 869/178, S72/274. Bodó Henrikné özv. szül. Herrman Ilona, Budapest, 77283/85. Bodor és Geiringer Acélárugyár kft. cég, Budapest 77355/91. Boon J. W. és Társai r. t. cég, Budapest, 77393/94, 77850/203. Boross Bálint gyógyszerész, Kolozsvár, 832/51, 8)2/70, 865/274. Bőr Erzsébet, lásd Harsány! Istvánná.

Next

/
Thumbnails
Contents