Központi Védjegy-Értesítő, 1937 (1-12. szám)

te. z n P> BETŰSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGYÉRTESITÖ“-BEN 1937. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól. iVl EG-IEdYIíÉS: A dűltszániok a védjegfylajstrouiszámokat, az állószamok pedig a „Központi Védjegy Értesítő“ oldalszámait jelzik. ■3 ,* A Acetic Vegyi Művek r. L. Budapest, £3337/152. özv. Aczél Jenőné, Budapest. 6.3370/61. Adler és Társai ólomcsőkészítők, Budapest, 638231221. Adler Jenő, Budapest, 63096/113. Adler Sándor és Fia, Győr. /736/176. .Yktiebolaget B. A. Hjorth & Co.. Stockholm. 63iii/m. .Yktiebolaget Baltic, Stockholm. 6345-4/165. Aktiebolagel C. E. Johansson. Esklilstuna, 62892/143. .Yktiebolaget Lux. Stockholm, 63163/127. .Yktiebolagel Wallcx, Lidnigő, 63256/138. Aktie,ngesellsehaíl der Harlander Baumwollspümerei und Zwim-Fabrik, Wien, 63692/205. Aktiengesellschaft für Feinmechanik, vorm, .letter & Scheerer, Tuttlingen. 63656/202. Y klien-Maschinen-Fabrik Kvi'fhäuserhütte . vorm. Paul lieuss, Ariern. 62911/124. Aladdin Kereskedelmi Részvénvlársaság, Budapest. 62862/11. 63570/183. VIbrecht & Go., lásd: Mineralöliiwerke stb. Ylkali J. G. ,1. Limited. London, 62846/123. Általános Fogyasztási Szövetkezet. Budapest. 62756/ 60, 63/23/119. Általános Olaj- és Yegvitermékek, Donátli. Budapest. 63/64-65/06/117. Yluminum Gompanv of America. Pillsburg, 63181/130. 63230/232. Always Elektrotechnikai Gvár Kft.. Budapesl. 62453/12, 62552/32. American Gable Company. Wilmington és New-York. 63001. 63008/99. American Hair & Fell Gompanv, Chicago, 63433/169. American Lead Pencil Gompanv. New-York, 63166 I28. Yngol-Magvar Gérnagyár r. I.. Budapesl. 63462 I3. 6357 i T83. Angol-Magyar Vegyipari k. f. L. Budapest. 62995 113. Angoratex Angoraíonó és Kikészítő k. f. I . Buda­pest, 6336.9/226. Antal Dezső. Kispest. 63605 188. A pen la Részvénytársaság, Budapesl. 62636 62638 17. Aquasculúm Limited. London. 63156 122. Aramit Kaucsuk k. I. L. Budapest. 62447/10. 62932. 62933/92. Arden Elisabelh lásd: Florence X. Lewis doing busi­ness stb. Arden Elizabeth Limited, London. 63645—63651/193. Yrdó József. Budapest, 62808 71, 63443 164, 63463/166. Aljas Gépkereskedelmi HL, Budapest. 623.93/80. Atlasz olaj- és vegyipari r. t., Budapest. 63/61/215. Auto Syphon r. i.. Budapest, 6364.9/109. Avenarius Gebrüder, Gaualgesheim, 63456/164. Avenarius Művek, - Stroh Dezső, Budapest. 63327/15!. Aznavourian Lmon. Budapest. 63551/165. 15 Bäder és Fia, Budapesl. 62398 3. 62540/30. 62661 62663/50, 62997/98. 63205/' 63206/131. Bäder és Fia Lenor. lllatszergvár. Budapest, 63324/221. Baeder IUatszergyár r. t.. Újpest. 62372/63. 62389.2. 624/4 5. 62547, 31, 62693. 626.94 54, 63553/181. Baer Otto, lásd: Farbenfabriken Otto Baer sili. Bálült István. Budapest, 63/55/122. Bally Schuhfabriken Aktiengesellschaft, Schönen­­werd. 63524/233. Bánd Gvula Kenyér-, Keksz- és Tápszergyár Bt.. Budapest, 627/4/56. Bauet István Gergelvné fehérneműkészítő, Budapest, 62998/98. Baneth Aladár dr.. Budapest. 62558 12. Barna Testvérek. Budapest, 63233/111. Barta Emanuel, Wien, 63657/201. llarlh. Fekete, Steiner és Társai Unió szénsav-, szik­­vízgyár és sómalomtársulat. Budapest, 63367/118. Baseli és Kohner. lásd: Union Keményítőgyárak siti. Bauer Imre. Budapest, 63521/114. Özv. Bauer Samumé, lásd: Sanitas Kötszergyár stb. Özv. Bauerné és Társa, Zalaegerszeg, 1068 85. Baumgarlen Lajos és Fia k. f. t. Budapest. 6247//ti. Bayer Antal, Budapest, 62520, 62521 63. Bayer dr. és Társa, Budapest, 62497/11. Beck Márton, Budapest, 63567/183, 63709/261. Belegrád Miksa és Fóliák Árpád, Budapest. 63501/111. B-emag-Meguin Aktiengesellschaft. Berlin. 62858/11. Bencsik Ferenc, Örkény. 62913/82. Benedek Gyula, lásd: Magyar Kereskedelmi Vegyi- Ipar stb. Benedek Sándor, lásd: Magyar Kereskedelmi Ycgyi­­ipar stb. Benes Y. Pál, Budapest. 62897/80. Beuger With. Söhne Trikotwarenfabrik. Bregenz. 62585/35, 63024/101. 63543—63546/180. Bérezi István, Budapest. 63879, 63880 228. Berettyóújfalu si Gipö termelő Szövetkezet, Berettyó­újfalu, 56-4, 565/158. Berger Testvérek r. t„ Budapest. 624.95 62495 10. 62632, 62633/16. 62954, 62955/95. Bergmann-Elektricitäts-Werke Aktiengesellschaft,- ‘ Berlin. 62657, 62658/84. Bergs E. A. Fabriks Aklicbolug. Eskilstuna, 62363/78. Berliner Glasglühlichlwerke Richard Goetschke Aktien­gesellschaft, Berlin, 63233/136. üialazurker Jakob Mayer, Budapesl. 62761/61. Bienenslok Lipót és Fia, Budapest. 63409/232. Bihari László vegyész. Budapest, 63762/216. Biró Jenő, Budapest, 62691/55, 63589/185. Blankenberg Vilmos. Nagykanizsa. 1075/85. Bteckmann. lásd: Sehoeller Rleckniann Stahl werke A. G. ‘sib. V- - -V 1 Bliss E. W. Gompanv, Delaware. 63021 101 Blitz é.i Braun. Budapest. 63/79/129. Blitz Imre dr.. 63653/201.

Next

/
Thumbnails
Contents