Központi Védjegy-Értesítő, 1935 (1-12. szám)

BETŰSOROS NÉVJEGYZÉKE a „központi védjegyértesítődben 1935. évben közzétett védjegyek tulajdonosainak MEGJEGYZÉS: A dőlten nyomtatott számok a védjegylajstromszáinokat, a rendesen nyom­tatott számok pedig az oldalszámokat jelzik. A Aarhus Oliefabrik A/S., Aarhus. 59600/10. Acheson E. G. Limited, lásd: E. G. Acheson stb. Adóm Károly, Budapest, 60591, (>0592/205. Adánia .1. Jenő, Pestszenterzsébet, 60566 '198. Adler Bertalan, Budapest. 60375, 60376/171, 60578— 60581/204, 60610—60611/208o Adler Jenő, Budapest, 59895/8% 60758 224. AEG Unió Magyar Villamossági r. t., Budapest. .57975/113. Akliebolaget Elektrolux, Stockholm, 60165/133. Aktienbrauerei zum Löwenbräu, München, 59972 104. Aktiengesellschaft der Ernáillirwerke und Metall­warenfabriken «Austria», Wien, 59769/00. Aktiengesellschaft der Harlander Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik, Uarland, 59707. 59708/55. Aladdin Industries Ltd., London, 59985/200. Aladdin Kereskedelmi Részvénytársaság, 60759/221. Albachemia Vegyipar r. t.. Kft.", Sashalom, 60211/144. Albertfalvai Textilipar r. I., Budapest, 60113/171. Alj ráccá r. t., lásd: Wellner Alpacca r. t. stb. Amalgamated Dental Company, lásd: The Amalgama­ted Dental Company stb." American Sheet and Tin Plate Company, Pitts­burgh. 60289/157. Amerikai Olajimport r. t., Budapest, 59677, 59678/51. Dr. Angyal Lászlóné és Greszl Ferenc, Budafok, 59503/101. Angyalföldi Textilművek r. t., Budapest, 59750 59752/01. Antal Vilmos, Budapest, 59682/52. Apenta Részvénytársaság Budapest. Budapest- Kelen­föld, 59615 -59619/40, 59620/45, 60511/105. Apostol Gyógyszertára, lásd: Gzukor László stb. Apolhekernes A/S. Laboratorium for Special praepa­rat er, Sköyen (Oslo mellett), 59813/15. Arámit Kaucsuk Kft., Budapest, 60075 125—120, 60222/115. Arany, Ezüst és Érclap Verő Kft., Budapest, 59397/13. Arco Company, lásd: The Arco. Aschner József, Budapest, 60259/150. Aspro Limited, London, 60728/213. ifj. Asztalos Imre (Puszta 74) és Duschnilz Andor, Hódmezővásárhely, 815 413. ilj. Aulitzky Ottó, Buda|>est. 60629/200. Austro-Dairnler Puchwerke A. G., Wien, 59398, 59399/13. Avery W. & T. Limited, Smetwick, 59103/11. lí Bacardi S. A., lásd: Compania stb. Baeder Ilialszcrgyár r. t., Újpest, 59380 -59383/12, 59151/22, 59622, 59623, 59621/46, 59720/50. Baeder’s Perfumery Company, lásd: The Baeder’s Perfumery stb. Bahner G. A.“; Budapest, 59628 46. Bakonyi István bádogos és szerelési vállalkozó, Pápa, 1092 76. Bánd Sándor, Budapest, 59387 12. Bandiéi- Samu, Budapest, 60061, 60065/221. I Baranyi Gyula és Társa vegyipari vállalat r. t., Budapest, 59311/8. Bárdi Sándor, Budapest, 60210/143, 60221/145. Barnes A. C. Company a Del. Corporation Newyork, 60151/181. Basch és Kohner, lásd: Union Keményítőgyárak stb. Bauer Hugó szappangyáros, a «Hápé» szappanüzem­­tulajdonosa, Szeged, 5J3/185. Bauer Imre cipőárukat közvetítő ügynök és bizomá­nyos, Budapest, 59896/88. Bauer Imre, Ujszász, 60521 193. Bauer Lipőtné, Budapest, 59916/91. Bayer dr. és Társa, Budapest, 59995 107. Behyna Oszkár mérnök, Budapest, 60623 200. Belgráder Jenő, Budapest, 60321/201. Bencze Jenő, Budapest, 59963/103. Benes Pál, Budapest, 60163 133. Benes Vince Pál, Budapest, 59520/30, 59911 és 59912/101. Benkő és Bihari, Budapest, 60719 218. Ben.smann Hermann Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bremen, 60366/201. Bermann és Krausz, Budapest, 60111/111. Berson Kaucsuk k. f. t., Budapest, 59806—59808/13. Birnbaum Márk kötött-, szövött-árukereskedő, Mis­kolc, 275/185. Böhler Gehr. & Co. Aktiengesellschaft, Wien, 59591/38, 59595. 59596/39. I Bohn M. és Társai, Budapest, 59933/99. I Bohuminské chemické Závody akc. spol, Novy Bo­­humin, 59905/80. Boneff Nikola, Budapest, 59992 és 59993 107. Bőrforgalmi r. t., lásd: ifj. Leitersdorfer Cipót stb. Bőrművek r. t., Újpest, 58017/136. Boros Samu, Balassagyarmat, 59597/39. Borsodi Ignácné, Budapest, 59385/12. Boschán Gabriella pótkávégyár, Buda|)csl, 59926/93. Bradford Dyers’ Association Limited, lásd: The Brad­ford Dyers’ Association stb. Braun Gustav A., Köln, 60518/196. Braun Gyula, Budapest, 59679/52, 59856/83. Braun Illés kefe-, seprő-, ecset- és meszelőgvár r. t., Budapest, 60626, 60627/209. Braun Testvérek r. t., Budapest, 59669/50. Brázay Kálmán Vegyészeti Gvár r. I., Budapest, 60608/201. Brecknell Turner et Sons Limiled, Ilaymarket, 59719/01. Bristol Myers Company, Newyork, 60213/113. British Piston Ring Company, lásd: The British Piston Ring stb. Brunner 1. L. és Társa, Budapest, 59961/103. Brust Béla, Soroksár, 60161/181. Brust Dávid, Budapest, 59765 69, 60258/150. Bryant & May Limited, London, 59516/29. Budapesti Központi Általános Tejcsarnok r. t., Bu­dapest, 60283/151. Budapesti Kréta, Vegyészetigyár és Keresiieaeimi r. I., Budapest, 60216/111. Budapesti Szerszámárugyár r. t., Budapest, 59339/8. Burián Ernő Gummikereskcdelmi r. t., Budapest, 60104,173. Burkhards Franz Söhne, Putzmannsdorf, 59328 50.

Next

/
Thumbnails
Contents