Központi Védjegy-Értesítő, 1934 (1-10. szám)

BETÜSOROS NÉVJEGYZÉKE a „központi védjegyértesítődben 1934, évben közzétett védjegyek tulajdonosainak MEGJEGYZÉS: A dlllten nyomtatott számok a védjegylajstromszámokat, a rendesen nyom­tatott számok pedig az oldalszámokat jelzik. A Abrahám Imre és Jenő, Budapest. 59116/168. Actiebolaget Rotator Stockholm. 57853/39. Ádám Károly, Budapest. 58919/136. Adler Bertalan, Budapest. 58251—58251/25,58311 32, 58985,113, 59121/165. Ajax Acélművek r. t. lásd: Gróf Csáky László stl>. Ajkai Kőszénbánya r. t„ Budapest. 58860/124. Aktiebolage! Lux, Stockholm. 58629/86. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg. 58126, 58127/8. Aktiengesellschaft Alfa Separator, Wien. 58608/86. Aktiengesellschaft der Marlander Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik, Harland. 58566/76, 58806/120. Aktiengesellschaft Paulanerhräu, Salvatorbrauerei und Thomasbräu, München. 58918/136. Aktieselskabet Bing & Grondahls Porcellaensfabrik. Kopenhága. 58309/32. Albus Szappan- és Olajgyár Schützer Jakab és Fia, Budapest. 58155/63, 58551 71. 58805 120. 59029— 59031/151. Általános Fogyasztási Szövetkezet, Budapest. 58581/ 78. Amerikai Olajimport r. t., Budapest. 58180/101. Angyalfi Károly, Budapest. 59115/161. Apenta részvénytársaság, Budapest. 58161, 58165 65. Apor Leó, Budapest. 58771/111. Armuth Náthán babhántoló, Nagykanizsa. .953/80. Asbestos Vegyi és Technikai cikkek Gyára r. t., Buda­pest, 58683/95, 5.9300/189. A/S Haidens Skotoifabrik, Halden. 59097/162. Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénvtársulal. Budapest. 53670/94. Avenarius R. lásd: Carbolineum Fabrik slb lí Baeder Illalszergyár r. I., Újpest. 58325/34 , 58505/68, 58630/90, 53667/94. 59185, 59186/111 Bahner G. A., Budapest. 59196, 59197/118. Balassa Sándor, Budapest. 58782 és 58783 1 12. Balog Ferenc és Társa, Budapest. 58135/6 Balog Jacques lásd: Olla» különlegességek stb. Bárdi Sándor, Budapest. 58511/11. Párkány Emil és Fia, Budapest. 58110/55. Barta Endre dr. gyógyszerész, Pestszenterzsébet. 58518, 58519/11. Bariás Jenő, Budapest. 58283/21. Baseli és Kohner lásd: Union Keményítőgyárak stb. Or. Baumann Frigyesné, Újpest. 58199/101, 58658/63. Bayer Antal gyógyszerész, Budapest. 58280, 58281 21. 59263/185. Bayer dr. és Társa, Budapest. 58100 6, 58215, 58216 21. 58288, 58289/28. Beiersdorf Vegyészeti Gyár r. I., Budapest. 57333/39, 51921, 57922/5. Beimel és Fia, Budapest. 58987/143, 59173/111. Békéscsabai Vegyipari r. t., Békéscsaba. 792, 7.93 172. Belga kocsikén öcs-, olaj- és vegyipari gvár r. I . Buda­pest. 58912/136, 59210/183. Belgráder és Társa, Budapest. 59211/183. Benda Georg Lutz Werke Gesellschaft m. b. H., Franzhausen. 59159—59162/169. Benes Testvérek Vegyészeti Gyár, Győr 763, Buda­pest 57111/115. Benes Testvérek Vegyészeti Gyár B. T., Győr. 1063/190. Beregi Lajos fűszer- és gyarmatáru-nagykereskedő, Orosháza. 790/145. Bergsmann Gyuláné, Budapest. 59301/189. Bialazurker I. és Társa, Budapest. 58917/136. Bidtel Julius dr., Meissen, 58858/124. Bing & Grondahls lásd: Aktieselskabet Iliiig & Grondahls stb. Biró Ferenc gyógyszerész, Cluj Kolozsvár) (Romá­nia). 57516/133. Blazsek László Ferenc, Budapest. 58957/140. Blitz Imre dr., Budapest. 59102/163. Bilim Endre Gyuláné szül. Eckel Janka. Budapest. 59223/181. Blumenthal Lipót és Társa, Budapest. 58931 138. Bodor és Geiringer Acélárugyár K. í. t.. Budapest. 58319/34. Böhm Mór, Budapest. 59008/149. Bója Ignác cipészmester, Szeged. 739/145. Boon J. W. és Társa r. t., Budapest. 58083 83, 58590/84, 53390/127, 58938/138. Braun Gyula, Budapest. 58293/29, 59230/ 182. Braun Testvérek r. t., Budapest. 58113/55. Breitfeld M. Marcell, Budapest. 533/0/121. Brill Lajosné, Budapest. 58255/24. British Pens Limited, Smethwick. 58866 58868, 125. özv. Brogyánvi Gyuláné Káspár Olga, Budapest. 58176/101. Brukács János, Esztergom. 1080/96. Brust Dávid Első Budapesti Szövöttárugyár. Buda­pest. 53237/28, 53636795, 58619 58622 88. Büchler Adolf és Fia, Budapest. 59002/148. Budakalászi Textilművek Kiinger Henrik r. t.. Buda­pest. 58101/50, 59166—59169 170. Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntő Részvény­­társaság, Budapest. 59066 155. Budapesti Szerszámárugyár r. L, Budapest. 57891'40. Burberrys Limited, London. 58869/115. Burgmann Feodor K. í. t., Budapest. 58350/13. 58156/133. Butyryl Magyar Tejtermékkiviteli Szövetkezet, Buda­pest. 59152/168. G Cabanas Y Carbajal lásd: H. de Cabanas slb. Cadbury Brothers Limited, Bournville. 59211 180. Campana Corporation, Batavia. 5371//106. Campbell Henry & Go. Limited, Belfast. 58689 65. Carbolineum Fabrik B. Avenarius, Wien. 58323, 58321/34. Carrarit Műkőipari Vállalat K. f. 1., Peslszenlerszé­­bet. 59257/185. Celotex Company, lásd: The Celotex Comapny stb. Charnaux Patent Corset Co. Ltd. lásd: The Char­­naux Patent stb.

Next

/
Thumbnails
Contents