Központi Védjegy-Értesítő, 1926 (1-12. szám)

BETŰSOROS NÉVJEGYZÉK E a „központi védjegy-értesítő-ben 1926. évben közzétett védjegyek tulajdonosainak,---------------------------------------------------­Megjegyzés: A dülten nyomtatott számok a védjegy lajstromszámokat, a rendesen nyomtatott számok pedig az oldalszámokat jelzik. A Acheson E. G. Limited, London 49/25, 49726/8. Ackermann A.-G. lásd: Zwirnerei stb. Actiengesellschaft der Holler’schen Carlshütte bei Rendsburg, Hamburg 30911/9. Ádám Ernő, Budapest 50180/51. Adler-Apotheke lásd: M. Emmel stb. Adler Bertalan, Budapest 50386/72. Adler Mór üveg- és porcellánkereskedő, Szeged 655/76. Ádler Sándor és Fia bej. varrógép- és kerékpáralkatrész­­nagykere.skedő, Győr 8.96/50. Adlerwerke, vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft, Frank­furt a/M. 31396, 31397/39. Adria Tápszermüvek és Kereskedelmi r.-t., Budapest 50698/101. Aktiebolaget Mackmeter Midsoinmarkramsen 50125/4L Aktiebolaget Pastill, Gävle 50509, 50510/79. Aktiebolaget Separator, Stockholm 32053/91. Aktiebolaget Svenks Rakklinga Sandviken, 56758/104. Aktien!) räuerei zum Löwenbräu, München 32308/115, 32336/18. Aktiengesellschaft der Harlander Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik, Kurland 48167/55, 48168/91. Aktiengesellschaft fiir Chemische Industrie, Wien 49970/2/1. Aktien-Gesellsohaft fiir Glasindustrie, vorm. Friedr. Siemens, Dresden 50508/76. Aktiengesellschaft Paulanerhräu Salvatorbräuerei, München 30780—30782/17, 31208/28. Albatros vegyipari részvénytársaság, Budapest 1,9867/24. Albus Szappangyárak, Schützer Jakab és Fia, Budapest 33835—33837/91, 49964, 49965/2/1, 49996/37. Alleock S. & Co. Limited Kedditdh 32787/82. Allen Joseph and Sons Limited, Ecclesall Vorks Rockingham Steet Sheffield 30915/9. „Alpursa“ Aktiengesellschaft, Biessenhofen 31866—31868/82. Általános Fogyasztási Szövetkezet, Budapest 32223/115. Amann & Söhne, Bönnigheim 32319/91. American Pulley Co. lásd: The American Pulley Co. stb. Amon Gyula szappan-, illatszer-, piperecikk-, cipőkrém- és ruhafestékkészitő, Magyaróvár 731/114. Anciens Etablissements Goldenberg & Cie Société Anonyme, Zornhoff 30772/9. Angol-Magyar Bank Részvénytársaság, Budapest 49686/7. Apenta részvénytársaság, Budapest 32070, 32071/55. Apollinaris Company iásd: The Apollinaris Company stb. Apollo illatszertár tulajdonosa lásd: Szenes Imre oki. gyógy­szerész stb. Apollo Piano Company, Chicago 50081/41. Archibald Me. Lellan, Allison V. Stewart, John V. Dittemore Adam H. Diekey James A. Neal, and Josiah E. Fernald, as Trustees, Boston 32249/101. Arcula Chemische Fabrik, Inhaber Dr. Rudolf Arcularius, Rostock 49666, 49667/36. Arcularius Rudolf dr. lásd: Arcula Chemische Fabrik stb. „Artésia“ Budapesti Vendéglősök Szikviz- és Pezsgőgyár Részvénytársaság, Budapest 49826/15. Astheimer Wm„ Hamburg 30935/9. Aner Ignác, Budapest 30993/28. Augner István dr., Budapest 50097/46. Aust & Hachmann, Hamburg 37545/47. Avenarius R. & Co„ Stuttgart 31624/55 B Balassa József, Budapest 50353/73. Balassa Sándor gyógyszerész, Budapest 49865, 49866/25, 50526, 50527/90. Balázs Artur, Budapest 49675—49678/2. Balázs és Bródy, Budapest 50365/71. Bálint Ernő mérnök, Budapest 50499/75. Balogh Gábor, Budapest 50336/66. Bamag-Meguin Aktiengesellschaft, Berlin 32367/115. Banán Behozatal, Jelűnek Brúnó, Budapest 50656/98. Banetih Sándor, Budapest 50082/46. Bánó Andor gyógyszerész, Debrecen 427—429/74. Baranyi Gyula és társa r.-t., Budapest 50528/84. Barnett Samuel & Sons Limited, London 50782/50. Baron Jenő, Budapest 50762/104. Barta és Társa, Budapest 49661/2. Barth C. F. & Co., Wien 50614/99. Basoh és Kohner lásd: Union keményítőgyárak stb. Bauer Ármin, Budapest 49851/17. Bauer Ferenc vaskereskedő, Szombathely 735/104. Bauer Jakab szappan- és kristályszódagyáros, Zalaegerszeg 758/114. Bauer Lipót r.-t. faszeg- és faárugyár, Sopron 747/107. Bayer Antal gyógyszerész, Budapest 49741/9, 50777/113. Bayer dr. és társa, Budapest 37778/74, 32005/82. Beck Carl & Comp., Quedlinburg 31636/55. Beck Ferenc, Budapest 49648/5. Beeski Ilona, Budapest 49948/26, 50039/38. Behr és Flusser, Budapest 50467, 50468/78. Beiersdorf P. & Co. Aktiengesellschaft, Hamburg 31007/17, 50454/80. Bekker Pál oki. gépészmérnök r.-t., Budapest 50787/50. Beldam Packing lásd: The Beldam Packing and Rubber Co. Ltd. stb. Benes Testvérek vegyészeti gyáros, Győr 977/101. Bcnger Wilh. Söhne, Bregenz 39863/28. Benger Wilhelm Sühne, Stuttgart 50387/72. Bezzegh István gyógyszerész, Pécs 250/81. Biehn János, Budapest 50210/54. Bisehoff Felix lásd: Gussstahlfabrik stb. Blaimschein’s Carl Vereinigte Margarine- und Butterfahri­­ken Gesellschaft m. b. H„ Wien 49716—49720/5. Blaimsohein’s Carl Vereinigte Margarine- und Butterfabri­ken, Wien 49735/6. Blumenthal Testvérek, Budapest 50126/17, 50360/73 Bodnár Jenő gyógyszerész, Budapest 49959/26. Böhm Brüder, Wien 48423/18. Böhm Mór, Budapest 50623/96. Bohn M. és Társai, Budapest 49007/106. Bolgár Pál, Budapest 50327/60. Bonzoline Manufacturing lásd: The Bonzoline Manufacturing stb. Boon J. W. és Társa r.-t., Budapest 49955/24. Boros Mór, Budapest 49931, 49932/25. Braun Gyula, Budapest 50727/107. Braun Testvérek r.-t., Budapest 37925/18, 49721/6, 49757—49760/14, 50384/73, 50575, 50576/85. Braun Vilmos cipőgyár, Budapest 50655/96. Brázay Kálmán, Budapest 31897/91, 31967—31969/91, 32104— 32106/115. Brázay Kálmán Vegyészeti Gyár R.-T., Budapest 49916— 49923/25, 56007/37. Breuer Józsefné, Budapest 50643/98. Brooks J. B. and Company Limited, Birmingham 31947/91. Bruck J. Henrik, Budapest 49886/19. Bruer & Co. lásd: Greif-Werke, vorm. Deutsche Bürobedarfs stb. Brunner, Mond & Co., Limited Winnington, Northwich, Cheshire 32322/91. 1

Next

/
Thumbnails
Contents