Központi Védjegy-Értesítő, 1923 (1-12. szám)

\ „K( «PONTI \ EDJEGrY-ERTESITO -BEN l'.kTi, éviién közzétett védjegyek tulajdonosainak. Megjegyzés: A dülten nyomtatott számok a védjegy lajsiromszámokat, a rendesen nyomtatott számok pedig az oldalszámokat jelzik. A Aarhus Oliefabrik Limitered, Aarhus 460941134. Afcunnilatowii-Fakrik Aktiengesellschaft Ctenei «1-Reprä«pn­­. t.tnz, Wien 45666173. '•‘'Ackeimaiin J.. Irlbach 2564212'.). 2564212'.). Actiebolaget Rotator, Stockholm 270551128. 270.56/128. Actieiigesiellschaft Farbwerte vorm. Meister Lucius & Brüning ‘26138148. 26200/48. . \ et«: ii - G es e Us chaft für Anilin-Fabrikatiöii, Berlin 25023! 47. Adler Richard és Poliak Jakab, Budapest 4524h Ki. Aktlebolaget Jiakobstads Me.kaniska Vcikstad. Jakobstad 26336170. Akt'iebolaget .1. V. Svens*ms Motoifabrik Augniislenda’i, Stock­holm 2655819 5. Aktiebolagiel Mjülknmgsmaskin Omega, Flea 268701128. A-ktiebola«ei Radius. Stockholm 26827/48. Aktiengesellschaft der Harlander Baumwo 11 spintiered und Zwirnfabrik, Harle-d 45233—4523514 6. . V kt ion «es ellaeh ;lft F a.rb werke vorm. Meister Lucius 6t Brüning, Höchts 26771195, 26772195. Aktiengesellschaft Paultaierbräu Salvatorlbrauerei, München 26180195. 26426195. 27053, 27054/121. Ak tiengese 1 lschaft „Sirius“ vonn. Hermann Weiffenlbach: Fabrik für Pyrotechnik, Jagdmuuition und Ziindwiaren, Wien 45649111. Alafast ine Company, lásd: The A l aba s tin e stb. Albatros Texti Imii vek r.-t., Budapest 46223, 462241145. Aliberti és Tár sa, Budapest 46225/150. Albright & Wilison Limited, Oldburg 25867129. Allbus szaippangyárak. Schützer -Jakab és fia, Budapest 45330144. •Ufa-Separator Részvénytársaság, Budapest 26743/106. Alföldi Póikávégyár Farkas és társai, Dehme.zen 386, 387/9. AMmänaa Svenska Elektrisika Aktiebolaget, Västcräs 25585/11. Általános Gázizzófény f« VüllamofiSiiai r.-tBudjatpest 458,98/100. Altena Oottlieb, lásd: Steimibockwerk stb. Ambra Egyesült likőrgvárak és gviiniölcslepároló r.-t,. Buda­pest 45589, 45590/60, 4562915% 45866/102. American Glue Compagnv, Boston 2777.9/154. Amei illeaá Italgyár r.-t,, Budapest 45588/54. Anglo-Mexiean Petroleum Company Limited. London 26481/51. Angu stura Bitters (Dr. .1. (!. B. Siegert & Sons') Limited Port of Spain 26295/29. Angyal István, Budapest 45468147, 46277/153. Ansco Company, Binghamton 27976! 154. Apenta r-.t.. Budapest 45108/8, 45319/40. 45553. 45554/69. 45795/00 Apotheke zum heiligen Geist Barber. Kosner. Wien 45360— 45362144. Arany D. és fia r.-t., Budapest-46067 125. 46068/127. Ariadne cérnagyár r.-t.. Budapest 45259116, 45276. 45277/10. 45320/1125, 45354—45357/87. 45569/61. 45670. 45671116. 461381134. Armand Company, lásd: The Aramul Company stb. \ ron Miksa likőr és rmngyár, bor. sör és szesznagykeres­kedő. Debreczen 39519Í. Ariosi a Budapesti Vendéglősök Szikviz és Pezsgői tulok gyár r.-t., Budapest 45220/24. Asbestos vegyi és technikai cikkek gvára y.-t„ Budapest 45922/118. Asche C. F. & Co., Hamburg 25756/11. Asworth Edmund & Sons Limited. 26463/48, 26464/48. Attas Asbest, cemcnt.palaarvár részvénytársaság, Budapest 45853/m. Auer Ignác, Budapest 45505, 45506/56, 45861/99. Aufsicht Károly, Budapest 45597/57. Auto Strop Safety Razor Company Limited, London 45057/3, 4505812. B Baeder lllatszergyár r.-t,, Újpest 45389/45, 45390—45402145, 45601—45626163, 45979, 45920, 45928/118, 46035/127. 46274/153. Bajai Posztó- és Takaró gyár r.-t,, Budapest 45037/4. Balázs és Bródy, Budapest 26823, 26824/121. Balfour Arthur et Company Limited, Sheffield 26419/48. Balla Sándor és Társa, Budapest 27218, 27279/128. Balló Lajos dr. és Kalán Gyula, lásd: Hunnia gyógyszer­­tár stb. Balogh Géza, Cinkota 45777/88, 45840/100. Baloghy Antal, Budapest 45950/117. Baneth Aladár dr. főorvos, Budapest 45887/105, 458971105. Barber, Rosner lásd: Apotheke zum heiligen Geist stb. Barclay & Co., Newyork 45-189—45498161. Baróti sztíszfinomitó cognac- és likőrgyár r.-t,, Budapest 45883—45893/102. Barrett Company, lásd: The Barrett stb. Basch Jenő, Budapest 45573/62. Basch Károly Jenő, Budapest 45736/11, 45274/29. Basch és Kohner, lásd: Union Keményítőgyárak stb. Basch Ratcliff and Grotten Limited, Burton-on Trent 25645/11, 4509819. Bayer dr. és Társa, Budapest 26144/61, 27077/138, 27075/138. Belatiny Arthur, Budapest 25768/11. Bence Cipőszalon, Bence és társa, Budapest 46759/133. Bence és társa, lásd: Bence Cipőszalon stb. Bengué Jules dr., Paris 40773/10. Berliner Kurzwaren Industrie Tliorandt & Kohn, Berlin 26222/61. Bernauer Lajos, Első Magyar Degrasgyár Részvénytársaság, Budapest 26673/95, 27756/138. Berson Kaucsuk r.-t., Budapest 45293, 45294115. Berta Kálmán, Budapest 46020ií21. Bese Ferencz postamester, Bókésszentandrás 45797/85. Bienenstock D. utóda Kántor Sándor, Budapest 45445143. Bihar-Szilágyi Olajipar Részvénytársaság, Budapest 27147— 27754/138. Biró Aladárné dr. és özv. Steiner Manóné, lásd: Óbudai Márvány- és Cementipar Raktár stb. Biró Ferencz és társa cukrászati különlegességek és csoko­­ládéárugyár, Szeged 575/9. Biró Géza dr. gyógyszerész, Kolozsvár 45077—45080/8. Biró Gyula dr., Budapest 4.6346/166. Biró László gyógyszerész, Aszód 45516—45521/62. Blakey‘s Boot Protectors Limited, Leeds 26592/79. Blaschke Johann, Traiskirchen 46233/151. Blau Jenő, Budapest 45929/117. Bleier Bosnyák Izsó, Budapest 267281106. Bloch Sándor, Budapest 46393/165. Blumenthal Lipót és társa, Budapest 45328/31. Bodge Brothers, Michigan 45834199. Boehringer C. F. u. Söhne G. m. b. H., Mannheimwaldhof Böhm Mór, Budapest 44792/161, 45910—45974/116. 1

Next

/
Thumbnails
Contents