Központi Védjegy-Értesítő, 1913. július-december (7-12. szám)

1913-07-01 / 7. szám

KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. (MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL.) központi védjegy-értesítő. Julius hó. .1913. .VII. füzet. Megjelenik minden hónapban egyszer. Szerkeszti a magy. kir. közp. védjegylajstromozó hivatal (Budapest, VII., Erzsébet-körut 19. sz.). Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. j Előfizetési pénzek: a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz Előfizetések csak egész, vagy január—junius, illetve julíus— *l ' intózendők deczemberi félévre fogadtatnak el. Keyes füzetek azonban darabonkint 1 korona előleges beküldése J mellett kaphatók. (Budapesten VII. kér., Erzsébet-körut 19. sz.). I A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a főigazgatósághoz intózendők (ugyanott földszint). Figyelmeztetés. Minden védjegy az I—VI. alatt felsorolt valamelyik árucsoportba tartozik. Ezen árucsoportok a következők: L: fémáruk, műszerek, szerszámok ; II.: kő-, agyag-, üvegáruk ; IIJ.: fa-, szalma-, csont-, gummi-, bőráruk s papit'; IV.: fonalak szövetek, ruházat; V.: eledel, ital, gazdasági termékek; VI.: kémiai termékek. A védjegy kihirdetésénél azon áruk felsorolása helyett, melyekre a védjegy alkalmazást nyer, csak ezen I—VI alatti árucsoportok megfelelő csoportjára történik hivatkozás. E szerint már most, aki a védjegygyei védett összes árukat tudni kívánja, az forduljon a m. kir. központi védjegylajstromozó hivatalhoz (Erzsébet-körut 19 ), ahol a kimerítő teljes felvilágosítást megkapja. Tartalom: Oldal I. Változások a czégben, stb...................................... ... 1666 H. Osztrák védjegyek lajstromozása (Julius) ... 1697—1769 I. árucsoport: 1667 — 1690, II. árucsoport: 1690 — 1693, Ili.árucsoport: 1693 —1701,IV. árucsoport: 1704—1714, V. árucsoport: 1715—1746, VI. árucsoport: 1747 —1769. III. Osztrák védjegyek átírása .......... ... _ .... 1769 IV. Osztrák védjegyek törlése .... ... ... . ... ... 1770—1771 Oldal [. Változások a czégben, stb............... ... ................_ 1772 II. Hazai védjegyek lajstromozása (Julius) ... ... ... 1772—1831 I. árucsoport: 1772—1778, II. árucsoport: 1779-1780, III. árucsoport: 1780—1783. IV. árucsoport: 1784 — 1.786, V. árucsoport: 1787—1809, VI. árucsoport: 1810—1831. III. Hazai, védjegyek átírása... _ ... ... .... ... ... 1831 IV. Hazai védjegyek törlése ... ............... ... ... 1832 V. Nemzetközi védjegyügyek . . ... ... ... ... ... —

Next

/
Thumbnails
Contents