Központi Védjegy-Értesítő, 1912. július-december (7-12. szám)

1912-07-01 / 7. szám

KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. (MAGYAR KIRÁLYI JS SZABADALMI HIVATAL) KÖZPONTI VEDJEGY-ERTESITÖ. Julius hó .1912 VII. füzet. Megjelenik minden hónapban egyszer. Szerkeszti a magy. kir. közp. védjegylajstromozó hivatal (Budapest, VII., Erzsébet-körut 19. sz.). « Előfizetési ára : Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. Előfizetési pénzek : a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz Előfizetések csak egész, vagy január—junius, illetve julius— *1 j I* intézendők deczemberi félévre fogadtatnak el. (Budapesten VII. kér., Erzsébet-körut 19. sz.). Egyes füzetek azonban darabonkint 1 korona előleges beküldése J i l A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a főigazgatósághoz mellett kaphatók. intézendők (ugyanott földszint). Figyelmeztetés. Minden védjegy az I—VI. alatt felsorolt valamelyik árucsoportba tartozik. Ezen árucsoportok a következők : I. : fémáruk, műszerek, szerszámok ; II. : kő-, agyag-, üvegáruk ; III. : fa-, szalma-, csont-, gummi-, bőráruk s papir ; IV. : foualak, szövetek, ruházat; V. : eledel, ital, gazdasági termékük; VI.: kémiai termékek. A védjegy kihirdetésénél azon áruk felsorolása helyett, melyekre a védjegy alkalmazást nyer, csak ezen I—VI alatti árucsoportok megfelelő csoportjára történik hivatkozás. E szerint már most, aki a védjegygyei védett összes árukat tudni kívánja, az forduljon a m. kir. központi védj egy lajstromozó hivatalhoz (Erzsébet-körut 19.), ahol a kimerítő teljes felvilágosítást megkapja. Tartalom: I. Változások a czégben, stb. II. Védjegyek lajstromozása 1. Hazai védjegyek lajstromozása (Január—Február) I. árucsoport : 900—906, II. árucsoport : 907—910, III. árucsoport : 911—919, IV. árucsoport : 920—928, V. árucsoport: 929—912, VI. árucsoport: 943—958. 2. Ü9ztrák védjegyek lajstromozása .......................... Oldal III. Védjegyek átírása ... ............................... ... 958 1. Hazai védjegyek átírása ................. ... 958 2. Osztrák védjegyek átirása_ _ _ —.............— — IV. Védjegyek törlése ... ._ ... ... 958—960 1. Hazai védjegyek törlése J_ .................. .— — 958—960 2. Osztrák védjegyek törlése _ .... V. Nemzetközi védjegyügyök.......... ... ... ...............- 960 Oldal _ ._ 897-899 900—958 I. Változások a czégben, az árumegjelölésben, elsőbbségben, a vállalat székhelyében, stb. Mars Fahrradwerke und Ofenfabrik Akt. Oes. vormals Paul Reissmaim nürnbergi doosi czégnek az 1901. évi deczember hó 30-iki 8202. sz. védjegyénél feljegyeztetett, hogy a czóg neve «Mars Werke Act.-G.»-re változ­tatott meg. Silberberg és Hoflinann budapesti czégnck az 1905. évi julius hó 20-iki 12974. és 12975. számú, az 1906. évi junius hó 23-iki 14506. sz., az 1907. évi május hó 2-iki 15928. sz., az 1908. évi május hó 30-iki 17691. sz., az 1909. évi szeptember hó 2-iki 19579. sz., az 1910. évi márczius hó 9-iki 20481. sz. védjegyeinél az eredetileg bejegyzett áruk töröltettek és helyébe : «mindenféle szövött pamutáru» véte­tett fel az árurovatba. Amerikai porczellán ponder részvény­társaság budapesti czéguek az d 910. évi szep­tember hó 3-iki 21360. sz. védjegyénél az áru* jegyzékből «kő, agyag» töröltetett, továbbá feljegyeztetett, hogy az ott bejelentett áruk «kőáruk és agyagáruk» kivételével értendők. Mergentlialer Setzmaschinen-Fabrik G. m. b. H. berlini czégnek az 1910 november 4-iki bpesti 21662. sz. védjegyének törlése 1619/911. sz. min. rendelettel hatályon kívül helyeztetett, Steiner é* Ullmnnn budapesti czégnek az 1910. évi deczember hé 21-iki 21886. sz. védjegyének törlése 1880/911. sz. min. rende­lettel hatályon kívül helyeztetett.

Next

/
Thumbnails
Contents