Központi Védjegy-Értesítő, 1912. január-június (1-6. szám)

1912-01-01 / 1. szám

KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. Január hó. (MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL.) védjegy-értesítő, — .1912. .1. füzet. Megjelenik minden hónapban egyszer. Szerkeszti a magy. kir. közp. védjegylajstromozó hivatal (Budapest, VII., Erzsébet-körut 19. sz.). Előfizetési ára : Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. Előfizetési pénzek : a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz Előfizetések csak egész, vagy január—junius, illetve július— Vf intézcndök deczemberi félévre fogadtatnak el. (Budapesten \ II. kér., Erzsébet-körut 19. sz.). Egyes füzetek azonban darabonkint 1 korona előleges beküldése J i L A szétküldés iránt felmerülhető fölszólalások a főigazgatósághoz mellett kaphatók. intézendök (ugyanott földszint). Figyelmeztetés. Minden védjegy az 1—VI. alatt felsorolt valamelyik árucsoportba tartozik. Ezen árucsoportok a következők : I.: fémáruk, műszerek, szerszámok ; II: kő-, agyag-, üvegáruk ; III: fa-, szalma-, csont-, gummi-, bőráruk s papir ; IV.: fonalak, szövetek, ruházat ; V. : eledel, ital, gazdasági termékek ; VI : kémiai termékek. A védjegy kihirdetésénél azon áruk felsorolása helyett, melyekre a védjegy alkalmazást nyer, csak ezen l—VI alatti árucsoportok megfelelő csoportjára történik hivatkozás. E szerint már most, aki a védjegygyei védett összes árukat tudni kívánja, az forduljon a m. kir. központi védjegylajstromozé hivatalhoz (Erzsébet-körut 19.), ahol a kimerítő teljes felvilágosítást megkapja. Tartalom: Oldal I. Változások a ezégben, stb. ... .. ... _ 1— 2 II. Védjegyek lajstromozása ... ................ ... ... 2—188 1. Hazai védjegyek lajstromozása................. ... .. — 2. Osztrák védjegyek lajstromozása (Junius—Julius) I. árucsoport : 2—38, II. árucsoport : 39—44, III. árucsoport : 44—72, IV. árucsoport: 73—105, V. árucsoport: 105—143, VI. árucsoport: 143 188. Oldal III. Védjegyek átírása ... ... ... ... —.............—_ 188 1. Hazai védjegyek átírása........................................ — 2. Osztrák védjegyek átírása ... ... ... ........... 188 IV. Védjegyek törlése................................. ..._... 189—192 1. Hazai védjegyek törlése ................................. — 2. Osztrák védjegyek törlése .................. ... ... 189—192 V. Nemzetközi védjegyügyek... ... ... ......... ........... 192 I. Változások a ezégfben, az árumegielölésben, elsőbbségben, a vállalat székhelyében, stb. Josef Mayer brixeni ezég az 1911- évi április hó 14-iki bozeni 268. és 269. sz. véd­jegy tulajdonosa vállalatának megjelölését «Tee-Kxtracterzengung»-ra helyesbítette. Zumtobel & Co. dornbirni cég az 1911. évi inárczius hó 24-iki feldkirchi 519. sz. véd­jegyénél feljegyeztetik, hogy ezen ezég az azelőtti «Zum tóból & Ender» ezégnek jogutódja. Henoch Seidenírau podgor/éi cégnek 1910 évi deczember hó 31-no krakói 1384. sz. véd jegyénél eredetileg bejelentett áruk töröltettek és helyébe : «rosoglio, rum és likőr» vétetett fel az órurovatba. Petroleum-Handels-Gesellschaft ni. b. H. drohobyezi cégnek 1910. évi junius hó 3-iki lefflbergi 1082. sz. védjegyénél bejelentett áruk közül : «lámpák» töröltetett. Edmund Tovarnicki Miteigentliünier der Finna «Brüder Torarnicki» lembergi ezégnek 1910. évi augusztus hó 25 iki lembergillló. sz. védjegyénél bejelentett áruk töröltettek és helyébe: «fehérnemiiáruk lenből» vétetett fel az árurovatba. Waldes & Co. vrsovici ezégnek 1911. évi február hó 13 iki prágai 5622. sz. védjegyénél feljegyeztetik, hogy az ott bejelentett áruk : «kaszák és szalmavágókések» kivételével ér­tendők. Hermann Slraniak A Comp. salzburgi ezégnek 1910. évi január hó 8-iki salzburgi

Next

/
Thumbnails
Contents