Központi Védjegy-Értesítő, 1911. július-december (7-12. szám)

1911-07-01 / 7. szám

KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. • » Julius hó (MAGYAR KIRÁLYI 1 SZABADALMI HIVATAL.) ÉDJEGY-ÉRTE 1911 .VII. füzet. Megjelenik minden hónapban egyszer. Szerkeszti a magy. kir. közp. védjegylajstromozó hivatal (Budapest, VIL, Erzsébet-körut 19. sz.). Előfizetési ára: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona. Előfizetési pénzek : a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz Előfizetések csak egész, vagy január—junius, illetve július— Vf intézendők deczemberi félévre fogadtatnak el. : 1 (Budapesten VII. kei'., Erzsebet-körut 19. sz.). Egyes füzetek azonban darabonkint 1 korona előleges beküldése J 1 II. L A szétküldés iránt felmerülhető fölszólalások a főigazgatósághoz mellett kaphatók. " | intézendők (ugyanott földszint). Figyelmeztetés. Minden védjegy az I—VI. alatt felsorolt valamelyik árucsoportba tartozik. Ezen árucsoportok a következők: I.: fémáruk, műszerek, szerszámok ; II: kő-, agyag-, üvegáruk ; III.: fa-, szalma-, csont-, gummi-, bőráruk s papir ; IV.: fonalak, szövetek, ruházat; V.: eledel, ital, gazdasági termékek; VI.: kémiai termékek. A védjegy kihirdetésénél azon áruk felsorolása helyett, melyekre a védjegy alkalmazást nyer, csak ezen I—VI alatti árucsoportok megfelelő csoportjára történik hivatkozás. E szerint már most, aki a védjegygyei védett összes árukat tudni kívánja, az forduljon a m. kir. központi védjegylajstromozó hivatalhoz (Erzsébet-körut 19 ), ahol a kimerítő teljes felvilágosítást megkapja. Tartalom: Oldal Oldal I. Változások a czégben, stb.................... ... . ... ... 637—638 II. Védjegyek lajstromozása.... ... ... ... ... ... ... 639—730 1. Hazai védjegyek lajstromozása ................... ... ... 2. Osztrák védjegyek lajstromozása (Deczember) I. áru­csoport : 639—662, II. árucsoport: 663—665, III. áru­csoport: 665—680, IV. árucsoport: 681—690, V. áru­csoport: 691—709, VI. árucsoport: 710—730. III. Védjegyek átírása... ... ... ... ... ... „........ ... 730 1. Hazai védjegyek átírása .................. ... ... — — 2. Osztrák védjegyek átírása ... ... ... — ... ... 730 IV. Védjegyek törlése ... ... ..............— —................. 730—732 1. Hazai védjegyek törlése... ... ... — ........... — — 2. Osztrák védjegyek törlése... ... ... -................. 730—732 V. Nemzetközi védjegyügyek ... .. ... ... ... ... ... 732 I. Változások a czégben, az árumegj dőlésben, elsőbbségben, a vállalat székhelyében, stb. M. Bilgeri bregenzi czég, az 1910. évi szeptember hó 23-iki feldkirchi 511. sz. véd­jegy tulajdonosa vállalatának megjelölését, mindennemű jármüveket és rokonnemü gépe­ket és kellékeket előállító és árusitó vállalatra helyesbítette. Yolland & Erb innsbrucki czég, az 1910. évi április hó 19-iki innsbrucki 851. sz. véd­jegyénél bejelentett árukat padló-, fal- és fedő­burkolat és mükőlemezekre helyesbítette. David Rosenzweig przeinysli czégnek, az 1910. évi julius lió 30-iki lembergi 1112. sz. védjegyénél feljegyeztetik, hogy az ott bejelentett áruk, mindennemű czérnák kivételével értendők. Phönix Stahlwerke Joli. E. Bleckmann márzzusclilagi czégnek, az 1907. évi julius hó 19-iki leobeni 1078. sz. védjegyénél eredetileg bejelentett áruk töröltettek és helyébe aezél­­rudakban és aczélból való szerszámok vétetett fel az árurovatba. Julius Kussi prágai czégnek, az 1909. évi január hó 30-iki prágai 4074. sz. védjegyénél feljegyeztetik, hogy az ott bejelentett VI. cso­portba tartozó áruk fénymázak folyékony és szilárd állapotban, kenőolajak, zsirók, fémcsi­szolószer folyékony és tésztaalakban, graphit kivételével értendők. J. F. Schwarzlose Söhne tetscheni czóg­­nek, az 1910. évi szeptember hó 21-iki reichen­­bergi 6024. sz. védjegyénél bejelentett áruk

Next

/
Thumbnails
Contents