Központi Védjegy-Értesítő, 1905 (1-12. szám)

A „KÖZPONTI VÉDJEGY- ERTESITO“ 1905-ik évi folyamában közzétett iparvédjegyek tulajdonosainak. (A nevek mellé kitett számok a „Központi Védjegy-Értesitő“ oldalszámait jelzik. Oldal A Aacheni aezélárugyár rószv. társ.............. 343 Abeles Bemard....................._................ 819 A bécsi hentesek disznózsir-müvei, zsir- és szalonuatermékek értékesítő bejegyzett szövetkezet korlátolt felelősséggel ... 857 Adám és trs.......................................... 167 Adamek Péter ................................. 110, 281 Adensamer Józs. és trs.....................474, 842 Adler Arnold ...................... ... ... 838, 841 Adler, Barth, Hegedűs és társai Unio szik­vizgyárak társulata.......................... 507 Adler Lipót és trs................... 636 Adler Vilmos ..................................... 1198 'dt testvérek Aetiengesellschaft.............. 581 The AeCC'ilap Bitter Water Company Limited ............................................. 653 Agonce Franoaise Maurice Maxime Labin 27, 112, 206, 207, 287, 288, 289 , 350, ,, 356, 461, 572, 573, 575, 693, 696, 819, 820, 831, 928, 932, 933, 935, 1091 Ahazhizh Kajetan P............ ... ... 437, 814 Ahrens és trs. ................................ ... Ill Aichelberg József ....... 846 Aktiebolaget Rotator .......... 106 Aktiengesellschaft Farbwerke vorm. Meis­ter Lucius & Brunning..................... 792 •tongesellschaft für Anilinfabrikation .. 788 Aktifi&lskabet Aluminia ........... ... . 196 Aktieselskabet Burmeister & Wains Mas­kin-ög Sxobsbyggeri ... .. ............. 814 Alder Victor... .... ... ... ................. 326, 417 Alessandrini Luigi................................. 885 Aikalav 8 f), 1024-jily t- trs ... —.............. ... 832, 904 Oldal Allen Joseph Sons Limited ................... 105 Allina Emanuel.............................. ... 389 Allut Noodt & Meyer........................... 1024 Altenberg Felician ... ............................. 520 Altmaim Károly ........... 236 Amann Gebhard ........... 33 Ambor J..................................... 936 Amerikai ezipő részvénytársaság........... 940 The American Cereal Company........... 764 Amsterdamische Handelscompaguie ... ... 191 Andernach A. W/ ... „ ........ ............. 587 Andres és Dworsky .................. ... ... 547 Androvic N........................................... 323 Anilingyártmány részv. trsg................... 524 Anisfeld József, Kálmán, Anisfeld Dávid és Zuckermann József ....................... 511 Ifj. Anseln Károly..................... 600 Apenta részvénytársaság ... ... ... 500, 978 Apollo első osztrák szappanfőzőipartársaság 77, 78, 169, 259, 327, 330, 331, 494, 520, 521, 524, 785, 890, 898, 901, 990, 993, 995, 1241 Arditti József Ábrahám ...................... 464 Árkai-féle hadfelszerelési gyár, lágyvas-és aczélöntőde ........... 814 Arnstein Hugó dr ... ............. 257, 330, 1207 Áron Miksa ........................................... 768 «Artesia» Budapesti vendéglősök szikviz : és pezsgő italok gyára részv. trsg 630, 746 Artweger Hugó...................................... 596 Assem Adalbert..................... 498 Astl Nándor........................... 234, 235, 302 Atlianassoula fréres ............. 201, 693, 830 The Atlas Preserve ti ve Company ........ 655 Aubreeht Róza........................... ... _ 1232 Oldal Auer Ignáez.......................................... 1147 Auersperg Ferenez József herezeg féle ezukorgyár ..................... 300 Aufrichtig Alfred ...................... 206 Augenfeld E. ...’................ ... ... ... 126 Austerlitz testvérek ............. ... ... 589 «Ausztria > zománczmíivek és fémáru­­gyárak rószv. trsg. ... ....... ... 808 B Baehmayer L............... 1161 Baehruch és trs... ................ 186 Bachwitz Arnold ........................... 462, 576 Backofen Ján. Leonli.............................. 446 Baozewszki J. A....................... 57, 959, 1175 Badeni Anilin- és szódagyár részv. trsg. 661 Bader Károly ... .................................. 796 Bahlen H........... ... 63. Baiersdorf P. & Co............................. 605 Balassa és társa........................... 997, 1003 Balazsovich Sándor... ........... ... 1048 Balcar Vincze .......................... 590 Baljkas Nicolo és trs............................ 235 de Ball J. L. és tsa utóda .................. 468 Balog Jacques ... ................ 1096 Balounek József... ... ... ................ „ 735 Bamberger Leroi és trs.............. 197 Baneth Géza ........................... 245 Bapterosses F. et Cie ... ... .................. 194 Barber és Rosner .... ... 331, 413, 895, 1243 Barber testvérek ... ... ... 275, 443, 545, 821 Bárdos és Brachfeld ....... ... ... ... 176, 583 Barkowski H.......................... ... ... ... ro~ Bartosch Frigyes ...................... . Bartelmus és trs. rószv. trsg. BETŰSOKOS NÉ VJ EG YZ ÉKE

Next

/
Thumbnails
Contents