Központi Védjegy-Értesítő, 1904 (1-12. szám)

Bécsi husfüstölők termelő társasága be­jegyzett szövetkezet korlátolt felelős­Oldal séggel................... 122, 123, 125—129, 312 Bednár Autal fiai .............. ... ... ... 359, 360 Beer Gyula ... ......................................... 1001 Beetz John ............................................ ... 589 Bohr és Flusser............. 198, 730, 842, 1008 Beitlich Ferencz ._ .............. 632, 931, 932 Bejcek Ján............................................. ... 544 Békefl Andor .................................. ... ... 942 Békessy Róza és trs. .................................. 796 Beldowski Wladislaw ... ... ... .............. 408 Dr. Belfauti Seraflno ... ... .................... 899 Bellák Gyula ..................................... 692, 981 Benger Vilmos fiai ................................. 998 Benkő Sándor ... .................... — ... - 198 Bergei W.................................................. 957 Berger-féle betéti társaság «Jamaica» ... 952 Berger Hermann ... ............................... 359 Berger J. ........................ 1042 ifj. Berger Károly............ ... ........... 386 Berger Mór és trs.............. ... ... ... — 512 Berger S.......................................................- 732 Berger Victor Edison Import-House 806, 810 Bergner W........................... 695 Berlini Manzanil ■ társaság korlátolt fele­lősséggel ................... 312 Bermann, Stern és Hasz ... ... ... ... 190, 301 Bernblum Henrik recte Chaim ... .. ... 365 Berner es trs. ... ............... 693 Bernfeld és Rosenberg ... ... 241, 478, 674 Bernheim R......................... ......-- — 798 Bettelheim Siegfried ... ... .............. 613 Biek Hugó ... ... ... ................................ 301 Bi har-Szilágyi olajipar részvénytársaság 57, 58 Bing Sam. S. és trs.........-........................ 907 Binovec Manó ... ... ...................t..........- 1036 Birnbaum Bernát ........................................ 626 Bittner Gyula ................................. - — 147 Blackey’s Boost Protector9 Limited.. .. 263 Blaimschein, Kühner, Moll és Grauich­stiidten Gyula 37, 40, 121, 306, 310, 379, 754 Blank Hugó........................................... 210,241 Blau és Heilig............................................. 932 Blau Wolfgang...................... ... 39, 310, 662 Blasius Vilmos.............................................. 113 Bleier Adolf.................................-..............- 831 Blitz és Braun............. 859 Bloch Frigyes, Viktor és Antal.............. 392 Bloch Salamon.............................................. 42 Blum és trs. .................................. 812 Blum Frigyes .........................-...........- - 377 Blumenfeld Henrik......... ... ... ... ... ... 873 Blumengarten Nathan... .. 98, 284, 285 — 287 Blumenthal Nándor ... ............ ... ... 177 Bober Jakab ............................................ 933 foebringer C. és J. ............. 384 ollmann Borbála......................... ... ... 245 mdi Alajos ..................... ............... 24, 112 bcmdy Gyula ................... 249 Bondy Károly ......... .................... 100, 1004 Borax Consolidated Limited osztdák ve­zérképviselősége ... _ ... ......... 147, 793 Borustein József ........................ 35 Bosebau testvérek............................ 122, 751 Böhler testvérek és trs. részvénytársa­ság ...................... 5, 6. 65, 339, 402, 403 Böldinger C. és J..... .............................. 239 Böhnel Miksa ... ... ...................... 495, 691 Böker Hermann ........ 6 Bösmtlller Ferengz ... .................................. 346 Branka-féle vasművek részvénytársaság 159 Brass Richard .................................... 260, 496 Braun és Bloem társaság korlátolt fele­lősséggel ... ........................................ 162, 695 Braun Ignácz ......................... ... 21 Braun Mór .................................................... 486 Brauns Vilmos ... .................. ........ 384, 666 Braunstein és társ. (ancienne maison Braunstein testv.) 185, 353, 412, 627, .721 Brause és trs, ... ... ... ... ............... 72, 257 Brázay Kálmán .................. ... 601—606 Bretz János.. ................................. 508, 627 Breuer és trs............................................ 257, 806 Breuner és Wasserfogel ................291, 296 Brosche és Richter ..................... ._ ... 631 Broske F. A. .. ___________________ 311 Brunnbauer Férd. ... .. ... .................. ... 160 Oldal Brunner József... ................................ 4, 691 Brünn-königsfeldi gép nyár ............. ... 335 Brtlnni cs. kir. szab. bőrgyár részvény­társaság ezelőtt Grünfeld Miksa ._ ... 341 Brünni cs. klr. szab. stearingyertya- és szappangyár részv.-trsg. ... . ..._582 Buchanan James ............... ... ... ... 446 Buohberger testvérek.................... ... ... 914 Bnczkowski József ... ................................ 322 Budapesti központi tejcsarnok szövetke­zet_______ .... ____ .. ... 575, 1029 Buecher August dr. ... ... ... ........ 892 Bund Berta ... .. ... _. ... .. ... ... 971 Burgstaller Nándor ... .... ... ... ... ... 4 Bürger Ede Sámuel ... ........ .. ... ... 1001 I Büttner Ferencz dr. ... ... ... ... ... 1044 c Cabos Károly 39, 117, 121. 122,- 124, 125,210, 211, 213—216, 306, 307. 374, 443, 550, 555, 558, 749, 852, 853, 1023—1025, 1027, 1028 Caivas József ... ....... ..................... 301,874 j Calderara és Bankmann 51, 52, 53, 145, 146, 242-244, 249, 388, 482, 672, 673, 1043 Caimon asbest- és gummimüvek ... ... 90 Campbell Henry & Co. Limited ... ......... 732 Carolit konzerveket tűz nélkül melegiiő trsg. kori. felelősséggel......... ... . ... 867 Carpanini Gambaro & Co. ... ... ... — 608 Cekanitzi nagyföldbirtoknak intézősége ... 165 Celeda J. .................... - ........ — — 952 Cenék Ferencz ... ... ... ... — ... —318, 384 Cepek Nándor ... ... 304, 543, 544, 545, 646 Cerny Antal ... ...............................- — 472 Cesar Fr. & Co...........................................- 758 Cbiurco Nicolo.............. ................... --- 690 Chlubna Pius Alajos .............................. 394 Chrepini ezukorgyár részv.-trsg. ............. 953 Christmann és Glowacki ... ... ............... 1039 Christoíie és trs. ........................................ 905 Chumchal Henrik ............. 726 Ciíka Emil ............ 744 Clay Henry Bock & Co. Limited ... ... 760 Clement Gustave Adolphe ................... 70 Clemente Bonavia e Figlio ... ......... ... 161 Cohen Montague D. és Kohn Gyula... ... 647 Comar & Nourry -------------... ... 599, goo F. Comar’s Fils & Cie..................... 897 Conradty 0.................................................... 934 Cooper Edvin ......... 790 Cooper és trs. ...................................... ... 791 Cordes Hermann & Co........... 601 Cornides és trs. ... ......... 613, 908, 909, 980 Corona kerókpármüvek és fémipar rész­vénytársaság .............................................. 162 Corona Kid Company ... ......................... 997 Crompton R. darnel & Brothers Limited 722 Cs. kir. dohányjövedék vezérigazgató­ság __________ ___ ... 1025, 1026 Cs. kir. roth-kosteletzi és erlachi fonó és szövő részv. trsg .. .................... ... 1002 Cs. és kir. szab. beszterczebányai tömörön hajlított fabutorgyár ezelőtt Harnisch és trsai . ... .. ... ... ... ... 725 Cs. kir. szab schlöglmühli papírgyár rész­vénytársaság ..................................... ... 352 Cseh ezu kori par részvénytársaság ......... 23 Cseh mezőgazdasági hitelbank ... ... ... 1018 Csonka Gergely ... ........ 581 Csusner József.___ ... ... ... ... ......... 865 Czajanek J. és trs. ... ............. ... ... 999 Czech Anna .................................................... 39 Czerny Ferencz ... ................................ 8 Czerweny Ferenc/, a Pojatzi FI. és társ gyujtógyár tulajdonosa 237, 248, 315,382,583 Czipörugany gyárának elberfeldi központi osztálya trsg. korit, felsgl. ... ... ... 997 D Dad Chemical Co. _................. ... _ 799 Darr és Axthelm . . .............. ......... 17 Daub Károly ... .............. ... 259, 403, 978 Dávid Viktor dr. ......... ..................... ... 332 Debreczeni ipartestületi hitelszövetkezet csizmadia termelő és árucsarnok szak­csoportja _____ ____ ........................ 428 Degen .lakai) ... ........................... ......... 607 Deímel Hugó Adolf ............. ... ... ... 211 Demartini J. ........................................... 142 Demjen Ignácz ... ... ........ ..................... 693 Demuth Antal és fiai............. ... ... ... 289 Dengg C. és trs, ...................................... 337 Depangher Mihály dr. Giovanni fia......... 117 Dotsinyi Frigyes ... ... . . ... ... ... ... 134 D.ettelbach János . . ... ............................ 335 Deutsch Bcruát............. 149 Doutsch Henrik és trs ... ... ... ... . . 1005 Deutsch Ignácz .................................... 496 Doutsch Jakab......... ........, ... ... ... ... 391 Deutsch Márkus ... ... ............... ......... 486 Deutsch testvérek............................. ... 1002 Deutsch Zsigmoiid fiai .......................... 312 Deutscher Ahraliám .. ..................... ... 97 Dénes és Friedmann .......................... ... 337 Dóri Emil ... .. ......... .......................... 660 Diamant Lázár_____... ... ... ... 837, 864 Diamant Zsófi ... ... .......................... ... 786 Dierzer József........................... 421 Dietrich és fia ... 313, 462—457, 576, 756, 761 Diezel Henrik ... ... ... ........................... 920 Ditmar R. ................................................. 807 Dobrowolski M. L............... .................... 237 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents