Központi Védjegy-Értesítő, 1901 (6-12. szám)

NÉVMUTATÓ a „Központi Értesítő“­ben 1901. évi január havától Vé(ljegy-Értesit()u-ben junius havától deczember tulajdonosairól. május 4láváig és haváig hirdetett a „Központi ipar-védj egy Tudomásul: a „Központi Értesítő"-ben az ipar-védjegyek május hó végéig lettek közölve. Junius hótól kezdve „Központi Védjegy-Értesítő“ adatik ki, mely havonként egyszer jelenik meg. Ezen okból az ezen tartalomjegyzékben előforduló I lí III IV V VI és VII számok junius, julius, augusztus, szeptember, október, november és deczember hónapokat jelzik. Ha tehát a tartalomjegyzékben az oldalszám ekként van jelezve: IVj399, ez azt jelenti, hogy Lőwinger Zsigmond védjegye a „Központi Védjegy-Értesitöu IV-ik, tehát szeptember havi füzetének 399. oldalán található meg, mig „Központi rniesitö“-ben közölt védjegyeknél csak a lapszám van közölve. A Abeles Gyula V/578. Abolcs Henrik VlI/723, 800, 814. Abeles Móricz 1/78, 11/223, IV/464, 465. Acticngcsetlschaft der Höl­­lcrschen Carlshütlc 11/261. Actiengesellschaft für fein­­meehanik, vorm. Jetter és Scherer 274. Actiengesellschaft vorm. Frister és Rossmann 267.' Adensamer és trs. cs. kir. orsz. jog. selyemszalag- és selyemkelme - gyáro­sok 63. Adet Seward & C. 964, 965. Adler Arnold bizomány­­kereskedő selyemmel és fonállal 804. Adler és Gold II/163, III/391, 392, 396, IV/S11—512. Adler Fahrradwerke III/307. Adlersflügel M. bécsi kasza­gyáros 556. Agulárés Friedmann 11/269. Ahrni-műhely 10/334. Aigner János 695. Ainsworth Tamás 145. Ainsworth és fiai III/363. Albert Carlisle Herts 294. Alder Victor 573. „Alejus“ société anonyme 111/369. Alpen verein (német-osztrák) központi választmánya Vl/682. Aising Kunó V/605. Altschuhl Em. VII/821. Aluminium ipar-részvény­társaság 157, 964. Br. Amarelli Miklós VI/690. American Bicvcle Company 11/268. Amsler és Kenngott 592. Andel János 4. Andrényi Kálmán utódai IH/393.• Ängsten József 823. Anilin gyártási részvény­­társaság 470. Apenta részvénytársaság 1/2—8, 1/9, 111/376. Apollinaris kutak részvény­­társaság, ezelőtt Kreuz­­berg György 316. „Apollo“ első oszt. szappa­nos ipar-társaság 570, 866, 889, 1048, 1/36, 1/59, 11/183, 111/280, 284, 1V/401, V/538, 542, 597, VII/727. Arnould Ch. és trs. 460. Dr. Arnstein Hugó 57, 886, 1066, V/534. „Artézia“ budapesti vendég­lősök és pezsgő-italok­­gyára részvénytársaság 300. Astheimer Wm. IV/508. Ásványolajfinomitó rész­vénytársaság 111/361, IV/493. Athanassoula fivérek 810, 910. Auerbach, Woiszberger és trs. V/561, VI/683. Augenfeld Izidor VI/630. Auróra magyar iparművé­szeti intézet Pécsett 163. Austerlitz fivérek IV/466. „Austria“ emailáruk és fémáruk gyára részvény­­társaság 59, 567. Avenarius R. III/324. B Bachmayer L. V/559, 595, VU|757. Bachner János 692. Bachrich Adolf és Ede VI/630, VII/801. Backhaus A. 957. Backhaus H. V/625. BaczevskyJ.A. 1104—1114, 1/102, V/580. Badische Auilin- und Soda­­fabrik 11/271. Balassa és társa. 158. Baleké János 104. Baltié A. V/G23. Balog Jakab 798, Yll/738. Rammer János 55, 794, 1V/432. Baneth Géza 11/250, IV/510. Bánhegyi C. J. 153. Bántler Ödön 279, V/616. Barabás Lajos 1V/498. Barber és Rosner 63, VII/722, 725. Bárdos és Brachfeld 11/248. Bardou József és fiai 460, 11/172. Barge Collange IV/511. Barkowski H. V/601. Bartók Vilmos 278. Battle és társ. 171. Batty és trs. 298. Bauer Lipót VII/715. Baumheier R. III/351. Baunach testvérek 157. Bayer Antal VI/697. Bayer Arnold 304 Bayer Károly 11/228. Beck, Koller és társ. VI/643. Beck Mór VII/780. Bednár Antal fiai 11/233. 111/350. Bednarc Antonina 1/87. Beissel István özvegye fia 321. Bejcek János 1V/465. Bellák Gvula III/300, IV/431, VII/797, 798, 809. Benker József VII/715. Benne Árpád IV/516. Berget W. 1/56. Berget Henrik és társai 11/249, 251. Berger C. H. 63. Berger J. 52. IV/408. Berger József III/351. Ifj. Berger Károly 1/97,1/98. Berger és Rosenfeld V/524. Berger, Volk éstárs. III/323. VII/804. Bergmann A. H. A. 1/88. Bergmann F. J. 11/275. Béri Móricz 653. Bert és Xdarsky 91,11/215, 111/331, V/554, VII/817. Berliner Capsul-Fabrik, ezég 166. Berman Ede és trs. 271. Bemard József 814. Bernfeld és Rozenberg VI/643, V1I/719. Bernhofer József 695. Benker József 802. -Bernt József és társ. IV/464. Bertelli A. és trs. IV/497. Bertl József 598. Bertram és trs. V/525. Bettelheim Gyula VII/809; Bécsi mészáros társaság 1/55. Bienenfeld Lipót III/293. Binninger János 813. Birnbaum Mór 60. Biscuit Duboché & Comp. IV/621, 622. Bittér és Gobbers IV/509. Blanchet Fréres & Kleber 970. Blanehon M. 11/164. Blasnik J. utód 703. Blau Béla III/316. Blau Farkas 884. Blau M. fiai 11/173. Blanensteiner Róbert VJI/752. Bleckmann E. János V/556, VII/818. Bloch Adolf VII/723. Bloch Dávid VII/759. Bochringer C. F. és fiai 302. Boersch Rikárd III/377. Bondy Jakab VII/837. Bondy Móricz 176. Borsay Miklós 319. Borsdorf Reinhold 740. Borszéki fürdő- és üzlet­­igazgatóság VII/779, Borsy Lajos III/382. Boruvka Cenek Mg. Ph. VI/683. Bossard Lemaire IP266. Boschán Zsigmond V/533. Both Ferencz Xav. 1/49. Böbler testvérek és trs. 084, 1/41, 1/75, 111/384. Böhm Gerzson és Rosen­thal 676—678. Böhm Henrik 740, Böhm Miksa és trs. 825. Braun testvérek V/608. Brauns Vilmos 739, 904, III/349. Braunstein testvérek 283. Brázay Kálmán 287. Bredow Wilhelmine 153. Bressler H. és Görlach 43. Brevilliers és trs., Urban A. és fiai 553. Brigham Ján. H. VII/723. Brigonnet pere et ills és Gaubert VI'691. Brook Jónás és fiai 469. Brosche F. A. 11/168, 179. Bruck Mihály VI/694. Brunnbauer Ferdinánd VII/792. Brunhuber Férd. III/324. Brünni stearingyertya- és szappangyár (Cs. kir. szab.) 111/359, 360, V/578. Buchsbaum M. 279. Buczkowski József VI/656. Budapesti kőolajfinomitó­­gyár részvénytársaság brassói gyára 472. Budapesti központi tej­csarnok 11/273. Bullaty és Blasskopf 97. Burián Vilmos veje 312. Burián és Bunzel 1/89. Buschow és Beck VII/778. Bühler fivérek 11/271. Btihler Mágnes VII/804. C Cabos Károly 560, 568, 569, 658, 683, 671, 672, 887, 888, 1044—1046, 1/41, 1/52, 11/180, 185, 197, 111/308, IV/399, V/523, 524, VI/638, VII/792. Cabek M. fia 565.

Next

/
Thumbnails
Contents