Központi Értesítő, 1901 (26. évfolyam)

1901-01-03 / 1. szám

50905 XXVI. évfolyam. Budapest, I90l. január 3-án. I. szám. Megjelenik rr minden csütörtökön és vasárnap, | M Ä ^ Ä B I TP I Fft T f" f \ IT rt Előfizetések -ei»- KDZPDNT ERTEÚ III R H , EIÖífeté8Í ^ • W W • « • • h'VI 1 W Előfizetési pénzek a .KÖZPONTI Budapesten naztwz nordva egész ^ KIADJA ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez Vidékre postadíjjal együtt A KERESKEDELEMÜGYI M, KIR. MINISZTÉRIUM. (Budapest, II. kcr., Lánczhid-utcza 20 korona. 1-ső sz., Il-ik emelet) intézendök I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep cs a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök X •s e Jegyzet Budapesti törvényszék 1900. deczember21. 145208. sz. 10103'! 1900. deczember21. 144352. sz. 10102/1. Kopf Emil Emil Kopf Émile Kopf Főtelep Budapest 1900. deczember21. 144356. sz. 10100/1 Popper Antal Főtelep Budapest Ozv. Krausz Mária 1900. deczember21. 144351. sz. 10101/1 Vágó Jenő 1900. deczember21. 144353. sz. 9303/2 1900. deczember21. 144130. sz. 4212/2 1900. deczember21 144793. sz. 5113/2 1900. deczember21 144287. sz. 5093/2 Klein H. Gyula Fötelop Budapest Fölelep Budapest Kopf Emil, égerháti gözfilrész, gőz­malom és faárugyárának irodatulaj­donosa, Budapesten. Popper Antal, kávéházi-üzlettulaj­donos, budapesti lakos. Özvegy Krausz Fiilöpné, született Back Mária, szatócs-üzlettulajdonos, budapesti lakos. Vágó Jenő, diszmüárukereskedő, budapesti lakos. Főtelep Budapest Bukowitz Lajos Ludwig Bukowitz Grosz Samu Főtelep Bndapest Politzer Mór, rőfös-, rövid- és divatárukereskedő, budapesti lakos. Főtelep Budapest Silberstein Józsefi Josef Silberstein Főtelep Budapest Bukowitz Rudolf Klein Heiman máskép Gyula czég­birtokosi minőségé nek megszűnése mellett Politzer Mór budapesti lakos, rőfös-, rövid- és divat árukereskedő­nek czégbirtokosi minősége bejegyeztetett. (Lásd 1899. évf. 56. számát.) Bukowitz Rudolf budapesti lakosnak czégvezetői jogosultsága bejegyeztetett. (Lásd 1886. évf. 9. számát.) Ezen czégnek megszűnése be­jegyeztetett. (Lásd 1890. évf. 12 számát.) Az eddigi czég­szövegeknek meg­szűnése mellett az uj czégszövegek bejegyeztettek. (Lásd 18U0. évf. 2 számát.)

Next

/
Thumbnails
Contents