Központi Értesítő, 1898 (23. évfolyam, 2. félév)

1898-07-03 / 53. szám

— 936 — Királyi törvényszék A bejegyzést ren delő végzés kelte, a cz.'g folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek A czég birtokosa Czégvezetők fl Jegyzet Királyi törvényszék A bejegyzést ren delő végzés kelte, a cz.'g folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege helye Jegyzet Budapesti törvényszék 189«. junius 17. '66662. sz. 8705 1 Neugröschel Sándor Főtelep Budapest Neugröschel Sándor fa-ügynökségi és bizományi iroda üzlettulajdonos, buda­pesti lakos Í .! »» 1898. junius 17. 66549. sz. 7151/2 Biró Gyula Julius Biró Főtelep Budapest Biró Gyula iO OS <£> o <M Czégbirtokos ve­zetéknevének ,,Biró"-ra történt átváltoztatása s en­nek folytán az ed­digi czégszövegnek megszűnése mellett az uj czégszöve­gek bejegyeztettek (Lásd 1896. évf. 40. számát.) > r 1398. junius 17 56552. sz. 7177/2 Neumann Géza Géza Neumann Főtelep Újpest OO Sí. (N Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1895. évf. 47 számát.) Dévai törvényszék 1898. junius 8. 5033 sz. 68 4 Mátyásfy János és fla Joh. Mátyásfy & Sohn Vajda-Hunyad Mályásfy Irma férj. Kretz Fereneiné Kretz Ferencz. Mátyásfy József elhalálozván, örö­kösödés utján szál­lott a czégbir­tokosra. (Lásd 1889. évf. 104 számát.) Eperjesi törvényszék 1898. junius 15. 3327. sz. 170 4 S. Singer Főtelep Eperjes Ezen czégmegszü nése bejegyezte­tett. (Lásd 1894. évf. 70 számát.) Gyulai törvényszék 1898. junius 9. 4293. sz. 898/1 Kohn Sándor Főtelep Szeghalom Kohn Sándor szeghalmi lakos, vegyes­kereskedő * OO OS 00 lO ia 00 os CO CT: CO •> 1898. junius 9. 4294. sz. 899/1 Weiszberg Emá­nuel Főtelep Szeghalom Weiszberg Emánuel vegyeskereskedő, szeghalmi lakos OO OS 00 lO ia 00 os CO CT: CO 11 ií<98. junius 9. 4385. sz. 900 1 Kovács Mihály Főtelep B.-Csaba Kovács Mihály b.-csabai lakos, gőz­malom tulajdonos 00 OS I iQ »» 1898. junius 9. 4292. sz. 897,1 Laubach Ferencz Főtelep Szeghalom Laubach Ferencz szeghalmi lakos, ve­gyeskereskedő CO OS oo !>• vn Kaposvári törvényszék 1898. junius 20. 4180. sz. 399/1 Kóhn Bernát Főtelep Baté Kóhn Bernát bátéi lakos, szatócs 00 OS oo ci <M -Jt OS <» CO r-i M.-vásárhelyi törvényszék 1898. junius 6. 4828. sz. 346/1 Potoczky Ödön »táros-Vásárhely Potoczky Ödön vaskereskedő, maros­vásárhelyi lakos 00 OS oo ci <M -Jt OS <» CO r-i Atvezettetett a ke reskedelmi társas czégek jegyzéké­nek 11. kötet 57. lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czég­jegyzék rovatai kö zött.) Miskolczi törvényszék 1898. május 25 5302. sz. 973/1 Weisz Simon Főtelep Mlskoloz Weisz Simon miskolczi lakos, bank­bizományi iroda-tulajdonos 00 OS CO OS TH »» 1898. május 25. 5411. sz. 928 2 Weisz J. Főtelep Miakoloz r^ OS 00 TH Ezen czégnek meg szünése bejegyez tetik. (Lásd 1897. évf. 22 számát.)

Next

/
Thumbnails
Contents